Arduino Sözdizimi (Syntax)

Noktalı Virgül “ ; ” : Noktalı virgül orta seviye programlama dillerinde satırın bittiğini belirtmek için kullanılır. Programda en çok kullanılan ve unutulması nedeniyle en çok hataya sebep olan karakterdir. Döngü, kontrol yapıları ve fonksiyon tanımlamaları hariç hemen hemen her satırın sonunda kullanılırlar.

Yorum Satırı ” // ” : Yorum satırı programlamada satırlara, o satırda ne yapıldığına dair açıklama yapmak için kullanılır. Tek satırdan oluşur. Alt satıra geçildiğinde özelliğini yitirir. Türkçe karakter kullanılabilir. Bu işaretin konulduğu yerden sonra yazılan yazılan programda derlenmez ve çalışmaz.

Yorum Alanı ” /* */ ” : Birden fazla satırda açıklama yapmak için kullanılır. Açılış işareti /* ve kapanış işareti */ ‘dır.

Örnek olarak Arduino programlama yapısı aşağıdaki gibidir;

 

Gördüğümüz gibi çoğu satırın sonunda noktalı virgül kullandık, her kod satırının sonuna o kısımda ne yapıldığına dair yorumlar ekledik ve birden çok satırlı yorum alanları oluşturduk.

Yorum Yap