Aralık Dönüştürücü

0
0

Aralık dönüştürücü aracımız, belli bir aralıktaki belli bir sayının, başka bir aralıktaki karşılığını bulmak için geliştirilmiştir. Örneğin 4 ile 20 aralığındaki 8 sayısının, 0-10 arasında karşılık geldiği değeri bulmak için kullanılabilir. Bu dönüştürme işlemi, daha çok, analog sinyaller olan 0-10V, 0-5V ve 4-20mA sinyallerinin birbirine dönüştürmesindeki karşılığını bulmak için kullanılabilir. Bu dönüştürücümüz Arduino’daki Map() fonksiyonu ile aynı işlemi yapmaktadır.

Daha iyi açıklamak gerekirse;

Aşağıdaki görselde belirtildiği üzere 0 ile 50 arasındaki “X” sayısının değeri 40 ise. Bu sayının daha geniş aralık olan 65 ile 980 arasındaki karşılığı Y = 797’dir.

aralik-donustume-gorsel

Yukarıdaki görselde belirtilen dönüştürme işleminin matematiksel formülü aşağıdaki gibidir;

aralık-dönüştürme-formülü