CCS C

PIC Mikrodenetleyicileri için C tabanlı programlama dili olan CCS C dilinde yayınladığımız dersler ile PIC C temellerinizi oluşturabilirsiniz.

Takipçilerimize, CCS C Dersleri kategorisinde, PIC C programlamak için Temel ve Orta seviye programlama becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

CCS C Analog Giriş Okuma

Bilindiği üzere analog sinyal, dijital sinyallerden farklı olarak 0 ile 5V arasında dönüştürme çözünürlüğüne göre n kadar değer alabilirler. Yani dijital sinyallerde enerji var ya da yok (1-0) olarak  2 değerden bahsederken, analog sinyalde,  enerji şu kadar var gibi binlerce değer üzerinden işlem yapılabilir. Bu durumu şöyle açıklayalım; Örneğin bir su depomuz var, bu su […]

CCS C Aritmetiksel ve Mantıksal Operatörler

CCS C dilinde operatörler konusunun bir bölümü olan Karşılaştırma Operatörlerini, Kontrol Yapıları dersinde incelemiştik. Bu dersimizde ise Aritmetiksel ve Mantıksal operatörleri ele alacağız. 1- Aritmetiksel Operatörler: Aritmetiksel operatörler matematiğin temeli olan dört işlemi yapmak için kullanılan operatörlerdir. Bu operatörler; Toplama Operatörü (+) Çıkarma Operatörü (-) Çarpma Operatörü (*) Bölme Operatörü (/) Kalan Operatörü (%) ‘dür. […]

CCS C Delay (Bekleme) Fonksiyonları

Dealy komutu programımızdaki tüm işlemlerin bir süre beklemesini sağlar. Delay fonksiyonları zamanlayıcı değildir. Zamanlayıcılar programdan bağımsız çalışan yapılardır. Ancak Delay fonksiyonu program akışını durdurur. Bu komut program akışını durdursa da kesme işlemleri çalışır. CCS C dilinde 3 adet bekletme fonksiyonu vardır. Bunlar; delay_cycles() delay_ms() delay_us() Şimdi bu belkeme fonksiyonlarını bir bir inceleyelim. 1- delay_cycles() : […]

CCS C Döngüler

Döngüler, belirli bir işlemi belirli bir sayıda ya da sonsuza dek tekrarlamak için kullanılmaktadır. Örneğin programımızda sıfırdan 1000’e kadar olan sayıları yazdırmamız gerektiğini düşünelim. Bunun için her sayı için bir satır kod yazmamız gerekir. Ancak döngü kullanırsak, bir satır kodu programımıza 1000 kez tekrarlatabiliriz. Bu güne kadar yaptığımız örneklerin hepsinde kullandığımız while sonsuz döngüsünü fark […]

CCS C Dijital Giriş Komutları

Bu dersimizde PIC C dilindeki dijital giriş işlemlerini ele alacağız. Bildiğiniz üzere dijital girişler iki sinyalden oluşur. Bunlar; True (doğru), Mantıksal 1, Enerji Var ya da +5V False (yanlış), Mantıksal 0, Enerji Yok ya da 0V Şimdi PIC C dilindeki dijital giriş okuma fonksiyonlarını ele alalım. 3 temel dijital giriş okuma fonksiyonumuz bulunmaktadır. Bunlar; INPUT() […]

CCS C Kontrol Yapıları

Her programlama dilinde olduğu gibi pic c programlamada da karar yapıları ile programımızı isteğimize göre yönlendirebilirz. Karar yapıları bir şartın doğru olup olmadığını kontrol ederek doğru olduğu sürece bir takım işlemler, doğru olmadığı sürece ise başka işlemler yapmamıza yardımcı olur İki çeşit karar yapısı bulunur. Birincisi if-else yapısı, ikincisi ise switch-case yapısıdır. If-Else yapısı: İf […]

CCS C Dijital Çıkış Komutları

Arkadaşlar bu dersimizde Pic mikrodenetleyicisi üzerinden dijital çıkış sinyalleri almayı inceleyeceğiz. Öncelikle şunu açıklayalım ki pic mikrodenetleyicilerinde portları çıkış ya da giriş olarak yönlendirmek zorunda değiliz. Programın akışına göre denetleyici portların pinlerini otomatik olarak giriş ya da çıkış olarak yönlendirmektedir. Ancak daha hızlı bir yönlendirme için #use fast_io(portAdi) fonksiyonu ile port istediğimiz portun istediğimiz pinlerini […]

CCS C Led Yakma Uygulaması

Bu dersimizle ilk programımız olan led yakma uygulamamızı yazacağız. Bu dersimizin amacı sadece kodlama yapısını öğrenmektir. İlerki derslerimizde adım adım tüm komutlarımızın açıklamalarını yapacağız. Şimdi 40 numaralı pin olan RB6 pinine bağlı ledi yarım saniye arayla yakıp söndüren programımızı yazalım;

Kodlarımızı yazdığımıza göre şimdi derleme işlemine geçebiliriz. Şimdi CCS C IDE’mizin üst kısmında Compile […]

CCS C Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken program içerisinde tanımlanan ya da kullanıcıdan alınan bilgileri hafızada tutma işine yarar. Tanımlanan her değişken için RAM bellekte değişkenin kapsama alanına göre belli boyutta yer açılır. Değişkene atanan değer orada saklanır. Eğer int türünde bir değişken tanımlarsak o değişkene atana değer ram bellekte 8 bit yani 1 byte değerinde yer tutar. Bu sebeple değişken […]

CCS C Önişlemci Komutları

Bu komutlar cihaz çalışmaya başlamadan önce cihaza belirli işlemleri yaptırmak için kullanılır. Bu komutlardan sadece 5 tanesini bu derste vereceğiz. Diğer önişlemci komutlarını ise ilerleyen derslerde ele alacağız. En çok kullanacağımız önişlemci komutları şunlardır; #include #define #device #use delay #use fast_io #use fixed_io #use adc #fuses Şimdi gelin bu komutları ele alalım; 1- #include : Yazacağımız […]