CCS C

PIC Mikrodenetleyicileri için C tabanlı programlama dili olan CCS C dilinde yayınladığımız dersler ile PIC C temellerinizi oluşturabilirsiniz.

Takipçilerimize, CCS C Dersleri kategorisinde, PIC C programlamak için Temel ve Orta seviye programlama becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

CCS C Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler bir verinin içerisinde mantıksal VE, VEYA, DEĞİL gibi işlemlerin yanında Sola ve Sağa öteleme işlemleri de yapabilen opratörlerdir. İşte PIC C dilinde kullanılan Bitsel Operatörle şunlardır. Bitsel VE (&) operatörü Bitsel VEYA (|) operatörü Bitsel DEĞİL (~) operatörü Bitsel ÖZEL VEYA (^) operatörü Sola Öteleme (<<) operatörü Sağa Öteleme (>>) operatörüdür. Şimdi birer […]

CCS C Tip Niteleyiciler (Belirteçler)

Tip Niteleyiciler; CCS C dilinde değişkenlerin geçerlilik alanını, ömrünü ve hangi bellekte ne şekilde tutulması gerektiğini derleyiciye bildirmek için kullanılan belirteçlerdir. CCS C dilinde kullanılan belirteçler ve açıklamaları;  auto static extern signed ve unsigned const volatile 1- auto Belirteci auto belirteci bir değişkenin yalnızca tanımlandığı alan içerisinde geçerli olduğunu, bu alan dışına çıkıldığında bellekten silineceğini […]

CCS C Fonksiyon Oluşturma

Fonksiyonlar, bir programda farklı parametrelerle birden çok kez tekrarlanacak işlemleri yapmak için kullanılan yapılardır. Örneğin 5 adet analog girişi okumak ve ekrana yazdırmak için  bir kod yazacağımızı düşünelim. Her analog giriş için, analog giriş seçimi, bekleme, okuma ve ekrana yazdırma işlemi yazmamız gerekir. Bu gibi tekrarlayan işlemlerde fonksiyon içerisinde kodu bir kez yazıp fonksiyonu her […]

CCS C Karakter LCD Kullanımı

Bu dersimizde CCS C dilinde pic ile 2×16 karakter LCD bağlantısını ve temel fonksiyonlarını inceleyeceğiz. LCD üzerine farklı formatta verile yazdırmayı ele alacağız. Karakter LCD Ekran Nedir Karakter LCD’ler ASCII standartlarında basılabilir karakterleri destekleyen ekranlardır. ASCII standartlarındaki karakter setinde yalnızca ingilizce karakterler ve semboller bulunur. Yani Ç, ç, Ş, ş,  Ö, ö, Ü, ü, Ğ, […]

CCS C Analog Giriş Okuma

Bilindiği üzere analog sinyal, dijital sinyallerden farklı olarak 0 ile 5V arasında dönüştürme çözünürlüğüne göre n kadar değer alabilirler. Yani dijital sinyallerde enerji var ya da yok (1-0) olarak  2 değerden bahsederken, analog sinyalde,  enerji şu kadar var gibi binlerce değer üzerinden işlem yapılabilir. Bu durumu şöyle açıklayalım; Örneğin bir su depomuz var, bu su […]

CCS C Aritmetiksel ve Mantıksal Operatörler

CCS C dilinde operatörler konusunun bir bölümü olan Karşılaştırma Operatörlerini, Kontrol Yapıları dersinde incelemiştik. Bu dersimizde ise Aritmetiksel ve Mantıksal operatörleri ele alacağız. 1- Aritmetiksel Operatörler: Aritmetiksel operatörler matematiğin temeli olan dört işlemi yapmak için kullanılan operatörlerdir. Bu operatörler; Toplama Operatörü (+) Çıkarma Operatörü (-) Çarpma Operatörü (*) Bölme Operatörü (/) Kalan Operatörü (%) ‘dür. […]

CCS C Delay (Bekleme) Fonksiyonları

Dealy komutu programımızdaki tüm işlemlerin bir süre beklemesini sağlar. Delay fonksiyonları zamanlayıcı değildir. Zamanlayıcılar programdan bağımsız çalışan yapılardır. Ancak Delay fonksiyonu program akışını durdurur. Bu komut program akışını durdursa da kesme işlemleri çalışır. CCS C dilinde 3 adet bekletme fonksiyonu vardır. Bunlar; delay_cycles() delay_ms() delay_us() Şimdi bu belkeme fonksiyonlarını bir bir inceleyelim. 1- delay_cycles() : […]

CCS C Döngüler

Döngüler, belirli bir işlemi belirli bir sayıda ya da sonsuza dek tekrarlamak için kullanılmaktadır. Örneğin programımızda sıfırdan 1000’e kadar olan sayıları yazdırmamız gerektiğini düşünelim. Bunun için her sayı için bir satır kod yazmamız gerekir. Ancak döngü kullanırsak, bir satır kodu programımıza 1000 kez tekrarlatabiliriz. Bu güne kadar yaptığımız örneklerin hepsinde kullandığımız while sonsuz döngüsünü fark […]

CCS C Dijital Giriş Komutları

Bu dersimizde PIC C dilindeki dijital giriş işlemlerini ele alacağız. Bildiğiniz üzere dijital girişler iki sinyalden oluşur. Bunlar; True (doğru), Mantıksal 1, Enerji Var ya da +5V False (yanlış), Mantıksal 0, Enerji Yok ya da 0V Şimdi PIC C dilindeki dijital giriş okuma fonksiyonlarını ele alalım. 3 temel dijital giriş okuma fonksiyonumuz bulunmaktadır. Bunlar; INPUT() […]

CCS C Kontrol Yapıları

Her programlama dilinde olduğu gibi pic c programlamada da karar yapıları ile programımızı isteğimize göre yönlendirebilirz. Karar yapıları bir şartın doğru olup olmadığını kontrol ederek doğru olduğu sürece bir takım işlemler, doğru olmadığı sürece ise başka işlemler yapmamıza yardımcı olur İki çeşit karar yapısı bulunur. Birincisi if-else yapısı, ikincisi ise switch-case yapısıdır. If-Else yapısı: İf […]