Dijital Elektronik

Dijital Elektronik, şüphesiz programlama ve bilgisayar bilimlerinin olmazsa olmazıdır. Dijital Elektroniği anlayarak, programlama kavramına farklı ve daha anlamlı bir bakış açısı yakalayabilirsiniz.

Dijital Elektronik kategorimizle birlikte, 1 ve 0’ların dünyasına derin bir giriş yapmaya çalışacağız.

Boolean Aritmetiği

Boolean aritmetiği lojik kapıların matematiksel hesaplamalarıdır. Boolean matematiğinde 1 ya da 0 olmak üzere iki veya daha fazla giriş matematiksel toplama ya da çarpma işlemine tabii tutulur ve dönen sonuç ya 1 olur ya da 0 olur. Boolean aritmetiğinde toplama işlemi VEYA kapısını, çarpma işlemi ise VE kapısını temsil eder. Yukarıdaki VE kapısının A ve […]

Lojik (Mantıksal) Devre Elemanları

Tüm dijital devrelerin “enerji var” ya da “enerji yok” mantığına göre çalıştığından bahsetmiştik Şimdi bu dersimizde belirlediğimiz herhangi bir şartı fiziksel olarak sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan elektronik devre elemanlarını inceleyeceğiz. VE KAPISI (AND GATE): İki ya da daha fazla girişi ve bir adet çıkışı olur. Yalnızca tüm girişler lojik 1 değerinde ise çıkışı lojik 1 […]

Lojik (Mantıksal) Operatörler

Mantıksal operatörlere geçmeden önce şu iki kavramı tekrar hatırlatalım. İki tabanlı sistemler bildiğimiz gibi 1 ve 0 rakamlarından oluşuyordu. 1 demek, mantıkta DOĞRU, elektronikte ENERJİ VAR 0 ise mantıkta YANLIŞ, elektronikte ENERJİ YOK demektir. Bunu aklımızın bir köşesine unutmamak üzere not aldıktan sonra gelelim mantıksal operatörlere. Üç adet mantıksal operatör vardır. Bunlar AND (VE), OR […]

Sayı Sistemlerinin Birbiri Arasında Dönüşümü

Binary (İkilik) – Decimal (Onluk) Sayı Sistemleri Dönüşümü: Decimal’den Binary’e Dönüşüm: Decimal sayıyı binary sayıya dönüştürürken, bölüm 2’den küçük oluncaya kadar bölünür ve her bölme işleminden kalan alınır ve en son bölümden itibaren kalanlar sırayla soldan sağa doğru yazılır. Örneğin 10 tabanındaki 115 sayısının, 2 tabanındaki karşılığını bulalım; Binary’den Decimal’e Dönüşüm: Binary sayıyı decimale dönüştürürken […]

Sayı Sistemleri

En çok kullanılan 3 adet sayı sistemlerinden bahsedeceğiz. Bunlar; 2 tabanına göre sayılar. 10 tabanına göre sayılar. 16 tabanına göre sayılar. 1- İki Tabanlı (Binary) Sayılar: İki tabanına göre sayılar iki rakamdan oluşur. Bu rakamlar 1 ve 0’dır. Bu sayı sistemine Binary sayı sistemi denir. Dijital elektronikte en çok kullanılan sayı sistemidir. Dijital makinalar bu […]

Dijital Elektronik Nedir

Dijital elektronik bir ya da birden fazla girdiye, Doğru (1) ya da Yanlış (0) olmak üzere yalnızca iki farklı çıkış verebilen elektronik teknolojisidir. Dijital elektroniğin temelini iki tabanlı sayı sistemleri oluşturur. Analog elektrikteki binlerce değere karşın dijital elektronikte yalnızca 2 değer vardır. Bunlar bir değeri yani enerji var ve sıfır değeri, yani enerji yok demektir. […]