Temel Elektronik

Seri ve Paralel Devrelerde Direnç Hesabı

Elektronikte iki temel devre çeşidi vardır. Bunlar seri ve paralel devrelerdir. Seri devreler birden fazla devre elemanının tek kol üzerinde birbiri ardına seri olarak bağlanan devrelerdir. Paralel devreler ise birden fazla kola ayrılan devrelerdir. Bu durum aşağıdaki örnekler ile daha net anlaşılmaktadır. Seri devrede toplam direnç hesaplanırken; Rt = R1 + R2 + R3 +….. […]

OHM Kanunu

OHM kanunu Kapalı bir elektrik devresinde, devreden geçen akım gerilim ile doğru, devrenin direnci ile ters orantılıdır. OHM kanunu formülünü inceleyecek olursak, Formüldeki; I = Devrenin akımı U= Devrenin gerilim R= Devrenin direncidir. Yani formülden anlaşılacağı gibi, gerilim arttıkça devreden geçen akım artar, direnç arttıkça devreden geçen akım azalır. Şimdi bu durumu basit bir elektrik […]

Direnç ve Direnç Renk Kodları

Dirençler elektrik enerjisine karşı gösterilen zorluğa direnç denir. R harfi ile gösterilir. birimi OHM (Ω)’dur. Artı ya da eksi yönü yoktur. Uçları istenilen şekilde bağlanabilir. Direncin sembolü ve fiziksel görünümü aşağıda verilmiştir: Yukarıda görüldüğü üzere direnç üzerinde çeşitli renkler bulunur. Bu renkler direncin değerini göstermektedir. Bu renler sayesinde basit bir hesaplama ile direncin değerini bulabiliyoruz. […]

Elektrik Temel Bilgiler

Elektrikte üç temel kavram vardır. Bunlar Gerilim, Akım ve Dirençtir. Gerilim; bir iletkenin iki uç noktası arasındaki potansiyel farka denir. V, E ya da U ile gösterilir. Birimi Volt (V)’tur. Akım; elektrik devrelerinde bir noktadan başla bir noktaya elektron akışına akım denir. I harfi ile gösterilir. Birimi Amper (A)’dır. Direnç: elektrik enerjisine gösterilen zorluğa direnç […]