Seri ve Paralel Devrelerde Direnç Hesabı

Elektronikte iki temel devre çeşidi vardır. Bunlar seri ve paralel devrelerdir. Seri devreler birden fazla devre elemanının tek kol üzerinde birbiri ardına seri olarak bağlanan devrelerdir. Paralel devreler ise birden fazla kola ayrılan devrelerdir. Bu durum aşağıdaki örnekler ile daha net anlaşılmaktadır.

Seri devrede toplam direnç hesaplanırken;

Rt = R1 + R2 + R3 +….. + Rn şeklinde toplama işlemine tabii tutulur.

Paralel devrelerde ise toplam direnç; 1/Rt=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 …. + 1/Rn şeklinde hesaplanır.

Örneğin seri bağlı 3 adet direncimiz olsun, biz bu devrenin toplam direncini bulalım;

Bu devrenin toplam direncini bulmak için;

Rt = R1 + R2 + R3 formülünden yola çıkarak

Rt = 2 + 3 + 4 Rt = 9 ohm hesaplanır.

Şimdi paralel bağlı bir devrenin toplam direncini hesaplayalım;

Toplam direnç;

1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 formülünden yola çıkarak

1/Rt = 1/2 + 1/3 + 1/4

Paydaları eşitlersek; 1/Rt =6/12 + 4/12 + 3/12 1/Rt = 13/12

Denklemi ters çevirirsek; Rt/1 = 12/13 Rt= 0,923 ohm olur.

Anlaşılacağı üzere devrede dirençler seri bağlandıkça devrenin toplam direnci artar, paralel bağlandıkça devrenin toplam direnci azalır.

Yorum Yap