Arduino

Arduino kategorisinde, temel ve ileri düzey arduino derslerini ve uygulama projelerini bulabilirsiniz.

Arduino Programlama kategorisinde, programlamayı hiç bilmeseniz dahi, dersleri takip ettiğiniz taktirde, sizlere orta seviyede programlama becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Arduino Wire Kütüphanesi İle I2C Haberleşme

Arduino Wire kütüphanesi, I2C haberleşme yöntemiyle donanımsal olarak senkron seri haberleşme sağlayan kütüphanedir. Bu kütüphane ile bir clock hattı ve bir veri hattı kullanarak 2 ya da daha fazla cihaz ile donanımsal senkron seri haberleşme sağlanabilir. Wire kütüphanemizin çalışma mantığı, bir önceki dersimizde bahsettiğimiz shiftIn ve shiftOut fonksiyonlarımızın çalışma mantığı ile aynıdır. Ancak wire kütüphanesi […]

Arduino Gelişmiş Giriş Çıkışlar (Advanced I/O)

Arduino üzerindeki pinlerden belirli bir frekansta kare dalga almak, dalga süresini hesaplamak ya da kaydırmalı giriş çıkış (shift register) için kullanılan birtakım fonksiyonlar vardır. Arduino gelişmiş giriş/çıkış fonksiyonları şunlardır; tone() noTone() pulseIn() pulseInLong() shiftIn() shiftOut() Şimdi bu fonksiyonların nasıl kullanıldığını inceleyelim. 1. tone Fonksiyonu Tone fonksiyonu arduino dijital pini üzerinden belirtilen frekansta %50 duty cycle […]

Arduino 7 Segment Display Kontrolü

Merhaba arkadaşlar. Aslında bu dersimizin amacı fonksiyon ve dizileri daha iyi kavramaktır. Çünkü bu dersimizde yeni bir komut ya da fonksiyon öğrenmeyeceğiz, sadece Temel Arduino Dersleri kategorisinde öğrendiğimiz Diziler ve Fonksiyonları kullanarak uygulamamızı yapacağız. Öncelikle hangi rakamda hangi çıkışlar aktif olacak onu belirleyelim. Bunu bir tablo yardımı ile öğreneceğiz. Ben aşağıdaki gibi bir tablo oluşturdum; […]

Arduino Seri Port Nesnesi Detaylı Anlatım

İleri seviye arduino eğitimi kategorisindeki ilk dersimizde Seri Port nesnesini detaylı olarak ele alacağız. Daha önceki Seri Port Ekranı Kullanımı dersimizde seri port nesnemizin bazı fonksiyonlarını ele almıştık. Bu dersimizde ise Seri Port nesnemizin tüm fonksiyonlarını detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu fonksiyonların bir listesine bakalım; begin() print() println() available() read() readBytes() readBytesUntil() readString() readStringUntil() […]

Arduino Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler değişken ve veriler üzerinde bit seviyesinde VE, VEYA, DEĞİL, XOR, bit kaydırma gibi işlemler yapmak için kullanılan operatörlerdir. Arduino dilinde 6 adet bitsel operatör vardır. Bunlar; Bitsel VE Operatörü “&“ Bitsel VEYA Operatörü “|“ Bitsel DEĞİL Operatörü “~“ Bitsel XOR Operatörü “^“ Sola Kaydırma Operatörü “<<“ Sağa Kaydırma Operatörü “>>“ 1- Bitsel VE […]

Arduino Bit ve Byte Fonksiyonları

Bit ve Byte fonksiyonları değişken / sayı üzerinde bit seviyesinde işlem yapmak için kullanılan yerleşik fonksiyonlardır. 7 adet fonksiyondan oluşur. Bunlar; bit () bitClear () bitRead () bitSet () bitWrite () highByte () lowByte () 1- bit() Fonksiyonu: Bu fonksiyonumuz verilen bit sayısına göre alabileceği en yüksek değeri verir. Örneğin 10 bitlik bir sayının alabileceği […]

Arduino Karakter Fonksiyonları

Karakter fonksiyonları bir karakterin harf, alfasayısal, büyükharf, küçükharf, ASCII vb. özelliklerini algılamak için kullanılmaktadır. Bu dersimizde anlatacağımız tüm fonksiyonların ortak özellikleri, yalnızca char (karakter) türü parametre alması ve geriye bool (true ya da false) tipi değer döndürmesidir. Arduino dilinde 13 adet karakter fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; isAlpha isAlphaNumeric isAscii isControl isDigit isGraph isHexadecimalDigits isLowerCase isUpperCase isPrintable […]

Arduino Diziler

Diziler, birden fazla bilgiyi ayrı ayrı hafızasında tutan değişken yapılarıdır. Örnek olarak 5 elemanlı bir dizi 5 adet farklı değişkeni hafızasında tutabilmektedir.   Bunu en basit şekilde anlatmak gerekirse, normal bir değişken bir kutu gibidir ve içine bir tür malzeme koyulabilir. Diziler ise çok çekmeceli / raflı bir dolap gibidir. Her çekmecesine ayrı malzemeler yerleştirilebilir […]

Arduino Tür Dönüşümleri

Arduino dilinde veri türlerinin birbiri arasında dönüştürmek için bir takım fonksiyonlar vardır. Örneğin integer türündeki veriyi byte türüne dönüştürmek için bu fonksiyonlardan yardım alabiliriz. Bu dersimizde bu fonksiyonların listesi ve açıklamaları verilmiştir. byte() fonksiyonu char() fonksiyonu float() fonksiyonu int() fonksiyonu long() fonksiyonu word() fonksiyonu Şimdi dilerseniz bu fonksiyonlara kısaca bir gözatalım; 1- byte() Fonksiyonu: Bu […]

Arduino Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonlar

Arduino dili bize bazı matematiksel ve trigonometrik işlemleri yapmak için hazır fonksiyonlar sunmaktadır. Bu fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir; Matematiksel Fonksiyonlar; abs() – Mutlak değer almak için constrain() – Aralık sınırlamak için map() – Bir aralığı başka bir aralığa dönüştürmek için max() – İki değerden büyük olanını seçmak için min() – İki değerden küçük olanı seçmek için […]