Temel Arduino Dersleri

Temel Arduino Dersleri kategorisinde, programlamayı hiç bilmeyenler için sıfırdan orta düzeye arduino programlama temellerini atacağız.

 

Arduino Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler değişken ve veriler üzerinde bit seviyesinde VE, VEYA, DEĞİL, XOR, bit kaydırma gibi işlemler yapmak için kullanılan operatörlerdir. Arduino dilinde 6 adet bitsel operatör vardır. Bunlar; Bitsel VE Operatörü “&“ Bitsel VEYA Operatörü “|“ Bitsel DEĞİL Operatörü “~“ Bitsel XOR Operatörü “^“ Sola Kaydırma Operatörü “<<“ Sağa Kaydırma Operatörü “>>“ 1- Bitsel VE […]

Arduino Bit ve Byte Fonksiyonları

Bit ve Byte fonksiyonları değişken / sayı üzerinde bit seviyesinde işlem yapmak için kullanılan yerleşik fonksiyonlardır. 7 adet fonksiyondan oluşur. Bunlar; bit () bitClear () bitRead () bitSet () bitWrite () highByte () lowByte () 1- bit() Fonksiyonu: Bu fonksiyonumuz verilen bit sayısına göre alabileceği en yüksek değeri verir. Örneğin 10 bitlik bir sayının alabileceği […]

Arduino Karakter Fonksiyonları

Karakter fonksiyonları bir karakterin harf, alfasayısal, büyükharf, küçükharf, ASCII vb. özelliklerini algılamak için kullanılmaktadır. Bu dersimizde anlatacağımız tüm fonksiyonların ortak özellikleri, yalnızca char (karakter) türü parametre alması ve geriye bool (true ya da false) tipi değer döndürmesidir. Arduino dilinde 13 adet karakter fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; isAlpha isAlphaNumeric isAscii isControl isDigit isGraph isHexadecimalDigits isLowerCase isUpperCase isPrintable […]

Arduino Diziler

Diziler, birden fazla bilgiyi ayrı ayrı hafızasında tutan değişken yapılarıdır. Örnek olarak 5 elemanlı bir dizi 5 adet farklı değişkeni hafızasında tutabilmektedir.   Bunu en basit şekilde anlatmak gerekirse, normal bir değişken bir kutu gibidir ve içine bir tür malzeme koyulabilir. Diziler ise çok çekmeceli / raflı bir dolap gibidir. Her çekmecesine ayrı malzemeler yerleştirilebilir […]

Arduino Tür Dönüşümleri

Arduino dilinde veri türlerinin birbiri arasında dönüştürmek için bir takım fonksiyonlar vardır. Örneğin integer türündeki veriyi byte türüne dönüştürmek için bu fonksiyonlardan yardım alabiliriz. Bu dersimizde bu fonksiyonların listesi ve açıklamaları verilmiştir. byte() fonksiyonu char() fonksiyonu float() fonksiyonu int() fonksiyonu long() fonksiyonu word() fonksiyonu Şimdi dilerseniz bu fonksiyonlara kısaca bir gözatalım; 1- byte() Fonksiyonu: Bu […]

Arduino Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonlar

Arduino dili bize bazı matematiksel ve trigonometrik işlemleri yapmak için hazır fonksiyonlar sunmaktadır. Bu fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir; Matematiksel Fonksiyonlar; abs() – Mutlak değer almak için constrain() – Aralık sınırlamak için map() – Bir aralığı başka bir aralığa dönüştürmek için max() – İki değerden büyük olanını seçmak için min() – İki değerden küçük olanı seçmek için […]

Arduino Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, bir program içerisinde aynı işlem defalarca yapılıyorsa, her seferinde aynı kodları yazmak yerine o işlem için bir fonksiyon yazılıp o fonksiyonu gereken yerde çağırmaya yarar. Fonksiyonlar parametre alan ya da almayan, geriye değer döndüren ya da döndürmeyen olarak sınıflandırılır. Dersimiz boyunca aşağıdaki devreyi kullanacağız. Aynı devrenin aşağıda şematik gösterimini veriyorum arkadaşlar. Eğer şematik gösterimini […]

Arduino Dış (Harici) Kesmeler

Kesmeler; programlanabilir kontrol cihazlarında belirli görevlerin programdan bağımsız şekilde arka planda kontrol edilip, şartlar sağlandığında program durdurulup belirlenen kesme fonksiyonun çalışmasını sağlamaktır. Kesme fonksiyonunun tamamlanmasının ardından, program kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Arduino UNO kartında 2 adet dış kesme ve 3 adet zamanlayıcı kesmesi olmak üzere 5 adet kesme mevcuttur. Dış kesmeler Arduino UNO kartımızdaki […]

Arduino İle PWM Kontrol

Daha önce bir dersimizde PWM sinyalin ne olduğunu basitçe açıklamıştık. Dersimizi buradan ziyaret edebilirsiniz: PWM Sinyal Nedir Bu dersimizde ise Arduino ile PWM sinyal oluşturmayı ele alacağız. Bildiğiniz üzere çoğu mikrodenetleyiciler analog sinyal üretemez. Bunun yerine PWM gibi dalga tekniklerini kullanırlar. Arduino Uno kartımız üzerinde 6 adet pin PWM çıkışını destekler. Bu pinler 3-5-6-9-10-11 numaralı […]

Arduino Analog Giriş Fonksiyonu – 2

analogRead() fonksiyonumuzu nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik, şimdi ise Analog-Dijital çevirme işlemi sonrası elde ettiğimiz değeri hesaplayacağız. Bu dersimizde LM35 sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçümü yapacağız. Burada önemli olan, kullanacağımız her elemanın datasheet dosyasına bir göz gezdirmektir. Çünkü çalışma mantığını bilmediğimiz bir elemanı verimli kullanamayız. Öncelikle datasheet dosyamızdan elemanın kılıf şekline bakıyoruz. Çünkü bağlantımızı kılıf şekline göre […]