Arduino Pinleri ve Tanımlamaları

Bu kategorideki bir önceki dersimizde Arduino UNO üzerindeki pinleri belirtmiştik. Şimdi daha açıklayıcı olması için bu pinlerin ne işe yaradığını sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi sırasıyla hingi girişler ne amaçla kullanılır açıklayalım.

1 – Dijital Giriş/Çıkış Pinleri:

Bu pinler dijital giriş ya da çıkış işlemi için kullanılırlar. Dijital girişler arduinomuzun dışarıdan aldığı bilgi, çıkışlar ise arduinomuzun dışarıya verdiği bilgidir. Dijital sinyaller 0 ya da 1 yani 0 ya da +5V sinyalleridir. Çoğu işlemcilerde girişin lojik 1 siyali olarak algılanması için 2 Volt ila 5 Volt arasında gerilim uygulanması gerekmektedir. Yani bu da demek oluyor ki dijital girişlere 2V ile 5V arasında gerilim uygulanırsa işlemci girişi lojik 1 olarak algılar.

Peki lojik 0 sinyalimiz kaç volt olmalıdır? İşlemcimizin girişine uygulanan gerilim değeri 0 ile 0,8V arasında ise giriş lojik 0 olarak algılanır. Bu durumda 0,8V ile 2V arası kararsız bölgedir. Yani girişimize 0,8V ile 2V arasında bir gerilim uygulanırsa bu değer işlemciye göre farklı yorumlanabilir.

Dijital sinyal aşağıdaki gibidir.

2 – Analog Girişler:

Analog girişler değişken giriş geriliminin alınıp dijital sinyale dönüştürülen girişlerdir. Bu girişlere 0 ile 5V arası değişken enerji uygulanabilir. Analog çıkış veren sensörler (Örn. hız sensörü, sıcaklık sensörü vb.) bu girişler yardımı ile arduinoya bağlanabilir. Arduino UNO 10 bitlik analog dijital çevirme işlemi yapmaktadır. Bu da demek oluyor ki arduinoya 5V analog sinyal uyguladığımızda Analog-Dijital çevirme işlemi sonucunda binary karşılığı 10 bit olan 1023 sayısına çevirecektir. Bu çevrimi hesaplamak için 5 Voltu 1023 sayısına bölersek, 10 bit’te her bir bit artışı 0,0048V gibi bir değere karşılık gelmektedir. Yani biz arduino girişine 0,0048V gerilim uygularsak Arduino bunu decimal 1 sayısı ya da binary 0000000001 sayısı olarak algılayacaktır.

Analog sinyal aşağıdaki gibidir.

Eğer Buraya Kadar Anlattığımız Terimlare Yabancıysanız bu bağlantıdan; Dijital Elektronik Nedir derslerimize gözatabilirsiniz.

3 – PWM Sinyal (Analog Çıkışlar):

PWM sinyal (Puls Width Modulation) yani Türkçe adıyla Darbe Genişliği Modülasyonu analog giriş sinyalinden tamamen farklıdır. Burada analog çıkış olarak kabul edilen şey tamamen dijital sinyalin 1 ya da 0 olma zaman genişliğine göre yorumlanmasıdır. Yani çıkışın kaç milisaniye 1, kaç milisaniye 0 olması durumuna göre yorumlanır.

PWM sinyal aşağıdaki gibidir.

4 – Kesme Girişleri:

Kesmeler bazı özel durumlarda mikrodenetleyicinin yapmakta olduğu tüm işlemleri yarıda bırakıp o özel durumda yapması gereken işlemlere gitmesi, özel durum sona erince yaptığı ana işleme kaldığı yerden devam etmesidir. Arduino UNO’da iki adet dış kesme vardır. Bu kesme girişleri 2 ve 3 nolu dijital giriş pinlerindedir. Eğer sözkonusu pinler için kesme aktif edilirse, bu pinlerdeki herhangi bir lojik değişimde program ana işlemi yarıda kesip kesme fonksiyonunu çalıştıracaktır.

5 – Seri İletişim Pinleri:

04Seri iletişim verilerin tek hat üzerinden belli bir sıraya göre gönderilmesi ve alınmasıdır. Bu şu anlama gelir; bir byte değerindeki bilginin her bitinin tek hat üzerinden sırayla ardı ardına gönderilmesi demektir. paralel iletişime göre daha yavaş olsa da maliyet açısından daha uygundur. Farklı standartları vardır. Elektronikte çok kullanılan standartlar USB, RS232, RS485 standartlarıdır. Arduino UNO R3 modelinde 0 ve 1 numaralı dijital girişlerden seri iletişim sağlanabilir. Buradaki RX ifadesi veri alma, TX ifadesi ise veri gönderme pini olduğunu gösterir.

Yorum Yap