Arduino Mantıksal Operatörler

Arduino programlamada bazı sorgularda mantıksal sınamaya ihtiyaç duyarız. Bu mantıksal sınamalardan TRUE ya da FALSE olarak iki adet sonuç döner. Bizde bu sonuca göre yapılacak ya da yapılmayacak işlemlere karar veririz. Daha çok karar yapılarında karşılaştırma operatörleri ile birlikte kullanılır.

Üç adet mantıksal operarör vardır. Bunlar;

  1. AND (VE) Operatörü (&&)
  2. OR (VEYA) Operatörü (||)
  3. NOT (DEĞİL) Operatörü (!)

1- AND (VE) Operatörü:

Ancak iki durumda doğru ise TRUE (doğru) sonuç döndürür. Diğer durumlarda FALSE (yanlış) değer döndürür. Çift ve “&&” karakterleri ile belirtilir.

Örnek olarak Arduino 3 ve 4 dijital pinine bağlı butonların her ikisine birden basınca 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:

 

2- OR (VEYA) Operatörü:

İki durumdan herhangi biri ya da her ikiside doğru ise TRUE (doğru) sonuç döndürür. Diğer durumlarda FALSE (yanlış) değer döndürür. Çift dikey çizgi “||” karakterleri ile belirtilir.

Örnek olarak Arduino 3 ve 4 dijital pinine bağlı butonların herhangi birine ya da ikisine birden basınca 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:

 

3- ! (DEĞİL) Operatörü:

Değişkenin değerini terslemek için kullanılır. Eğer değer TRUE (doğru) ise FALSE (yanlış) , eğer değer FALSE (yanlış) ise TRUE (doğru) değer döndürür. Ünlem “!” karakteri ile belirtilir.

Örnek olarak Arduino 4 nolu dijital pinine bağlı butona basınca 5 numaralı pindeki ledi söndüren, bırakınca ise 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:

 

Yorum Yap