Arduino Mantıksal Operatörler

Arduino Mantıksal Operatörler

Arduino programlamada bazı sorgularda mantıksal sınamaya ihtiyaç duyarız. Bu mantıksal sınamalardan TRUE ya da FALSE olarak iki adet sonuç döner. Bizde bu sonuca göre yapılacak ya da yapılmayacak işlemlere karar veririz. Daha çok karar yapılarında karşılaştırma operatörleri ile birlikte kullanılır. Üç adet mantıksal operarör vardır. Bunlar; AND (VE) Operatörü (&&) OR (VEYA) Operatörü (||) NOT […]