Arduino Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler arduino hafızasında saklamak istediğimiz verileri tutmak için kullanılırlar. Örnek olarak arduinoyu bir dolap olarak düşünelim. Dolap içerisinde farklı şeyler saklayacağız. Bu dolabın rafları bizim ram belleğimiz olsun. Örneğin kum saklamak istersek bu kumu dolabın rafına öylece boşaltamayız. Öncelikle onu tutabilecek bir kaba ihtiyaç duyarız bu kabımız bizim değişkenimizdir. Veri tipleri ise değişkenin içerisinde tutulabilecek malzeme tipimizdir. Örneğin kumu bez torba ile saklayabiliriz ancak aynı bez torbada su saklayamayız. Çünkü bez torba suyu tutmayacaktır. Bunun için plastik ya da cam şişeye ihtiyacımız var. Tabi her değişken tanımlarken o değişkene de bir isim vermeliyiz, yani dolaba koyduğumuz her kabın üzerine bir etiket yapıştırarak içinde ne olduğunu belirtmek gibi.

Her maddenin bir boyutu olduğu gibi her değişkenin birde veri tutma kapasitesi var.

Değişken tanımlamak 3 adımdan oluşur. Bunlar;

  1. Değişken türünü belirtmek
  2. Değişken adını belirtmek
  3. Değişkene değer atamak.

Değişken tanımlama işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

Değişken tanımladıktan sonra hemen değer atama zorunluluğumuz yok. Değişkene çalışma zamanında da değer atayabiliriz.

Her şeyde olduğu gibi değişken tanımlamanın da bazı kuralları vardır. Bunlar;

  • Değişken adı sayı ile başlamaz ancak sayı içerebilir
  • Değişken adları Türkçe karakter içermez,
  • Değişken adları özel karakter içermez,
  • Değişken adları alt tire ile başlayabilir ve alt tire içerebilir,
  • Değişken adları boşluk içermez.

İşte arduino programlarken kullanacağımız değişkenler ve tutabildiği veri tipleri:

1- bool :

Boolean değişken tipimiz 1 bitlik veri saklama kapasitesine sahip. Bu veri 1 veya 0 olabileceği gibi True (Doğru) veya False (Yanlış) olabilir.

Örnek Kullanım:

 

2- char :

Karakter türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bitlik unicode karakter tipinde veri saklar. İşaretli -127 ve 127 arasında, işaretsiz 0 ve 255 arasında sayı tutabilir.

Örnek Kullanım:

 

3- byte :

Sayı türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 255 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

Örnek Kullanım:

 

4- int :

Tamsayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

Örnek Kullanım:

 

5- unsigned int :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

Örnek Kullanım:

 

6- word :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

Örnek Kullanım:

 

7- long :

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna “L” harfi konulur.

Örnek Kullanım:

 

8- unsigned long :

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 4,294,967,295 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna “L” harfi konulur.

Örnek Kullanım:

 

9- short :

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

Örnek Kullanım:

 

10- float:

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. -3.4028235E+38 ile 3.4028235E+38 arasındaki sayıları tutabilir.

Örnek Kullanım:

 

11- double :

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. Kullanımı float ile aynıdır.

Örnek Kullanım:

 

12- string :

Karakter türünde bir değişkendir. Kapsamı bellek boyutu ile sınırlıdır.

Örnek Kullanım:

 

Arduino programlamaya başlarken kullanacağımız değişkenleri böylelikle tanımış olduk. Bu kategorideki bir sonraki dersimizde dijital giriş/çıkış fonksiyonlarını tanıyacağız ve arduino programlamaya yeni başlayanlar için olmazsa olmaz led yakma uygulamasını yapacağız.

Yorum Yap