Arduino Delay (bekletme) Fonsiyonu

delay() :

Delay fonksiyonu programımızın fonksiyonu kullandığımız satırında belirlediğimiz süre kadar bekletmemizi sağlar.

delay(); şeklinde kullanılır. Parantezler içine ilgili satırda ne kadar bekletme yapacağımızın milisaniye cinsinden değeri yazılır.

Örnek Kullanım:

Delay komutu 10 milisaniyeden daha uzun süreler için bekletme önerilmez.

delayMicrosecond() :

Mikrosaniye cinsinden bekletme için kullanılır. delayMicrosecond(); şeklinde kullanlır. Parantezler içerisine bekletmenin yapılacağı süre mikrosaniye cinsinden girilir. 1000 mikrosaniye üzerindeki değerler için delay() fonksiyonu önerilir.

Örnek kullanım:

 

delay() ve delayMicrosecond() fonksiyonu kullanıldığında bekletme anında döngü durur. Kesmeler çalışmaya devam eder. RX pini çıkışı kaydedilir ve PWM çıkış çalışmaya devam eder ve dijital çıkışlar durumunu korur.

Şimdi bir adım daha ileri gidip bir önceki projemizde yaptığımız led yakma uygulamamızı geliştirerek led yakıp söndürme şeklinde yapalım.

Kodlarımız:

Kodlarımızı arduinoya yükleyip aşağıdaki devreyi kurduğumuzda 2 numaralı dijital çıkış pinine bağladığımız ledin 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü göreceksiniz.

 

Yorum Yap