arduino delay fonksiyonu

Arduino Delay (bekletme) Fonsiyonu

delay() : Delay fonksiyonu programımızın fonksiyonu kullandığımız satırında belirlediğimiz süre kadar bekletmemizi sağlar. delay(); şeklinde kullanılır. Parantezler içine ilgili satırda ne kadar bekletme yapacağımızın milisaniye cinsinden değeri yazılır. Örnek Kullanım:

Delay komutu 10 milisaniyeden daha uzun süreler için bekletme önerilmez. delayMicrosecond() : Mikrosaniye cinsinden bekletme için kullanılır. delayMicrosecond(); şeklinde kullanlır. Parantezler içerisine bekletmenin yapılacağı […]