SQL

SQL kategorisinde veritabanı yönetim sistemlerini, ilişkisel veritabanlarını ve veritabanı sorgulama işlemlerini ele alacağız.

SQL Veri Tekrarını Önleme (DISTNICT)

SQL’de veri tekrarını önlemek için DISTNICT komutu kullanılır. Örneğin “oğrenci” adlı tabloda “sehir” sütunundaki şehirlerin listesini çekeceğiz, ancak şehir sütununda aynı şehirde yaşayan birden fazla öğrenci varsa her öğrenci için aynı şehir birden fazla kez listelenecektir. Örnek; Öğrenci tablosunda kayıtlı öğrencilerin şehirlerini çekelim; Sorgumuz;

Çıktımız; Görüldüğü üzere aynı şehirler birden fazla kez listelendi. Eğer […]

SQL Sıralam İşlemleri (ORDER BY Komutu)

SQL sorgularını listelerken sıralama işlemlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu sıralama tarihe, id değerine ve harflere göre yapılabilir. “ORDER BY” anahtar kelimesiyle iki farklı sıralama işlemi vardır. Bunlar; ASC (Küçükten Büyüğe, Eskiden Yeniye, A’dan Z’ye) sıralama DESC (Büyükten küçüğe, Yeniden Eskiye, Z’den A’ya) sırlama Sözdizimi; SELECT (Listelenecek Alan) FROM (Tablo Adı) ORDER BY (Sıralamanın Yapılacağı Alan) ASC/DESC […]

SQL WHERE Komutu ve Şart İşlemleri

WHERE komutu veritabanından belirli şartlara göre sorgu yapmamızı sağlar. Böylelikle veritabanından çekeceğimiz verileri dilediğimizce filtreleyebiliriz. Sorgu sözdizimi; SELECT (sutunAdi) FROM (tabloAdi) WHERE (şartlar) şeklindedir. WHERE komutunu kullanırken karşılaştırma ve mantıksal operatörlerinden yardım alabiliriz. Karşılaştırma ve Mantıksal operatörler aşağıda verilmiştir; Karşılaştırma Operatörleri : Eşittir Operatörü (=) Eşit Değildir Operatörü (<> ya da !=) Büyüktür Operatörü (>) […]

SQL Veri Sorgulama İşlemi ve SELECT Komutu

Veritabanları ile çalışırken, veritabanından belirli kriterlere göre veri çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda, bundan sonra en çok karşılaşacağınız ve kullanacağınız veritabanı komutu SELECT komutunu inceleyeceğiz. SELECT komutunun Türkçe karşılığı “seç” demektir. Bu komut ile dilediğimiz tablodaki dilediğimiz satırlar içerisindeki verilerin tamamını ya da belli bir kısmını alabiliriz. FROM komutu ile birlikte kullanılır. Kullanım şekli (SELECT) […]

SQL DROP Komutu

DROP komutu tablo ya da veritabanı silmek için kullanılan komuttur. Bu komutu kullanırken dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde veritabanınız ya da tablolarınız bir anda yok olabilir ve geri döndürmek mümkün olmayabilir. Şimdi DROP komutunun kullanımına bakalım. Örneğin “okul”adında bir veritabanımız olsun ve içerisinde “bolum”, “ogrenci” ve “sinif” adında 3 adet tablomuz olsun. Biz sınıf adlı […]

SQL Değiştirme (ALTER) Komutu

Alter komutu veritabanında bulunan herhangi bir tablonun ya da alanın adını, alanların özniteliklerini değiştirmek ve varolan bir tabloya yeni alanlar eklemek için kullanılır.   Tabloyu Yeniden Adlandırma : Daha önce oluşturulmuşbir tabloyu yeniden adlandırmak için “ALTER TABLE” komut dizisi ile birlikte “RENAME” komutu kullanılır. Örnek olarak “ogrenci” tablomuzun ismini “ogrenciler” olarak değiştirelim;

  Tabloya […]

SQL Oluşturma (CREATE) Komutu

CREATE (oluşturma) komutu yeni bir veritabanı oluşturmak ve varolan veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır. Veritabanı Oluşturma İşlemi (CREATE DATABASE) : CREATE komutu ile veritabanı oluşturma işleminde önce CREATE komutu yazılır, ardından DATABASE komutu ile yeni veritabanı oluşturulacağı belirtilir. Ardından ise oluşturulacak olan veritabanı ismi yazılır. Temel Kullanım:

Tablo Oluşturma İşlemi (CREATE TABLE) […]

MySQL Veri Tipleri

Sütunlarda tutulacak veri türünü belirtmek için kullanılır. Örneğin tamsayı türünden değer tutacaksak, veri türünü INT olarak seçeriz, ya da metin türünden değer tutacak isek, veri türünü VARCHAR olarak seçebiliriz. Bu dersimizde en çok kullanılan veri türlerinden bahsedeceğiz. Sayısal Veri Türleri: Sayıdal değerleri hafızada tutmaya yarayan veri türleridir. Nümerik veri türü olarak da adlşandırılırlar. 3 temel […]

MySQL Geliştirme Ortamı phpMyAdmin

Veritabanı sorguları yapacağımız phpMyAdmin ortamını tanıyalım. Uygulamamızı açtığımızda karşımıza gelen ekranda, sol tarafta var olan veritabanı listesini görüyoruz. Sağ tarafta ise bir takım araç sekmeleri mevcut; Sağ taraftaki sekmelerimizden SQL sekmemiz veritabanı sorgularını yazacağımız sekmelerimizdir. Bu sekmeye tıklayıp ilk veritabanı sorgumuz olan CREATE sorgusu ile bir veritabanı oluşturalım; SQL sekmesine tıklayıp gelen ekrana CREATE DATABASE […]

SQL Nedir

SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili olarak bilinen, standart veritabanı sorgulama dilidir. SQL sorgu dilini MS Access, MS SQL, MySQL, SQLite gibi veritabanlatrında sorgulama işlemleri yapıldığı gibi, programlama dilleri içerisinde veritabanı sorguları yapmak için de kullanılabilir. SQL programlama dili değildir. SQL verilerin kaydedildiği veri tabanından veri seçmek, güncellemek ve veri eklemek için kullanılan sorgulama […]