SQL Nedir

SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili olarak bilinen, standart veritabanı sorgulama dilidir. SQL sorgu dilini MS Access, MS SQL, MySQL, SQLite gibi veritabanlatrında sorgulama işlemleri yapıldığı gibi, programlama dilleri içerisinde sorgular yapmak için kullanılabilir. SQL programlama dili değildir. SQL verilerin kaydedildiği veri tabanından veri seçmek, güncellemek ve kaydetmek için kullanılan sorgulama dilidir.

SQL örnek sorgusu aşağıdaki gibidir;

Birden çok verinin kayıt edilmesi konusunda oluşabilecek karmaşıklıkları ve veriye erişim konusunda doğabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla veritabanı sistemleri geliştirilmiştir. Veritabanında veriler tablolar halinde saklanır, tablolar ise satır ve sütunlardan oluşur. Sütunlar (Alanlar) verilerin Tip, Uzunluk ve Özniteliklerinin tutulduğu başlıklar, satırlar ise verilerin içeriğinin tutulduğu kısımlar olarak nitelendirebiliriz.

Örnek veritabanı tablosu aşağıdaki gibidir;

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere veritabanı tablosunu oluşturan sütunlar (alanlar) verilerin niteliklerinin, satırlar ise her öğrenciye ait bilgilerin tutulduğu kısımdır. Derslerimiz ilerledikçe veritabanı mantığının matematikteki kümelere benzediğini göreceksiniz.

İşte sık kullanılan temel SQL komutları;

  • CREATE: Veritabanı ya da tablo oluşturma komutu
  • ALTER: Tablo güncelleme komutu
  • DROP: Tablo silme komutu
  • SELECT : Veri seçme komutu
  • UPDATE: Veri güncelleme komutu
  • DELETE: Veri silme komutu
  • WHERE: Şart komutudur
  • ORDER BY: Sıralama komutu
  • LIKE: Arama komutudur

Yukarıdaki komutları ve daha fazlasını, açıklamaları ve kullanım şekilleri ile birlikte sonraki derslerimizde teker teker inceleyeceğiz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir