SQL Veri Tekrarını Önleme (DISTNICT)

SQL’de veri tekrarını önlemek için DISTNICT komutu kullanılır. Örneğin “oğrenci” adlı tabloda “sehir” sütunundaki şehirlerin listesini çekeceğiz, ancak şehir sütununda aynı şehirde yaşayan birden fazla öğrenci varsa her öğrenci için aynı şehir birden fazla kez listelenecektir.

Örnek; Öğrenci tablosunda kayıtlı öğrencilerin şehirlerini çekelim;

Sorgumuz;

Çıktımız;

Görüldüğü üzere aynı şehirler birden fazla kez listelendi. Eğer biz aynı şehirleri bir kez listelemek isyiyorsak sorgumuza DISTNICT komutunu ekleyeceğiz;

Çıktımız;

Görüldüğü üzere DISTNICT komutunu kullandığımız sorgumuzda aynı şehirler bir kez listelendi.

Yorum Yap