SQL aynı verileri filtreleme

1- SQL Veri Tekrarını Önleme (DISTNICT)