SQL Oluşturma (CREATE) Komutu

CREATE (oluşturma) komutu yeni bir veritabanı oluşturmak ve varolan veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır.

Veritabanı Oluşturma İşlemi (CREATE DATABASE) :

CREATE komutu ile veritabanı oluşturma işleminde önce CREATE komutu yazılır, ardından DATABASE komutu ile yeni veritabanı oluşturulacağı belirtilir. Ardından ise oluşturulacak olan veritabanı ismi yazılır.

Temel Kullanım:

Tablo Oluşturma İşlemi (CREATE TABLE) :

Tablo oluşturma işleminde oluşturma komutu olan CREATE yazılır, ardından TABLE komutu ile tablo oluşturulacağı belirtilir. Ve son olarak oluşturulacak tablonun adı yazılır ve sorgu tamamlanır.

Temel Kullanım:

Tablo adını belirttikten sonra parantezler içerisine tabloda oluşturulacak alanlar ve alanların özellikleri yazılabilir.

Örnek olarak öğrenci bilgilerini tutacak olan “ogrenci” adında bir tablo oluşturalım ve tablo içerisinde “id”, “isim”, “soyisim” ve “bolum” adında alanlar oluşturalım.

Şimdi yukarıdaki örneği satır satır incelemek gerekirse;

“CREATE TABLE ogrenci” komutu ile ogrenci adında bir tablo oluşturacağımızı belirttik.

“id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY” komut dizisinde “id” kısmı alanımızın ismidir. INT(11) veri türümüzün tam sayı olduğunu ve 11 karakter genişliğinde olacağını belirtiyor. USIGNED kısmı işaretsiz tamsayı olacağını, AUTO_INCREMENT komutu tabloya eklenen her veride “id” değeri otomatik olarak bir artırılacağını, PRIMARY KEY ise benzersiz alan olacağını belirtiyor.

“isim VARCHAR(50) NOT NULL” komut dizisinde “isim” adında bir alan olacağını, VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını, NOT NULL komutu ile boş veri eklenemeyeceğini belirtiyor.

“soyisim VARCHAR(50) NOT NULL” komut dizisinde “soyisim” adında bir alan olacağını, VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını, NOT NULL komutu ile boş veri eklenemeyeceğini belirtiyor.

“bolum VARCHAR(50)” komutu ile “bolum” adında bir alan olacağını VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını belirtiyoruz.

Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda aşağıda belirtilen özelliklerde bir tablomuz oluşacaktır:

Ve oluşan tablomuzun alanları (başlıkları) görünümü aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Yorum Yap