SQL Sıralam İşlemleri (ORDER BY Komutu)

SQL sorgularını listelerken sıralama işlemlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu sıralama tarihe, id değerine ve harflere göre yapılabilir. “ORDER BY” anahtar kelimesiyle iki farklı sıralama işlemi vardır. Bunlar;

  1. ASC (Küçükten Büyüğe, Eskiden Yeniye, A’dan Z’ye) sıralama
  2. DESC (Büyükten küçüğe, Yeniden Eskiye, Z’den A’ya) sırlama

Sözdizimi;

SELECT (Listelenecek Alan) FROM (Tablo Adı) ORDER BY (Sıralamanın Yapılacağı Alan) ASC/DESC

Örneğin okul veritabanımızdaki öğrenci adlarını A’dan Z’ye listeleyelim;

Sorgumuz;

Çıktımız ise;

 

Görüldüğü üzere ASC anahtar kelimemiz adiSoyadi sütununu A’dan Z’ye sıraladı. ORDER BY ile birlikte ASC ya da DESC komutu kullanılmamışsa sorgu ASC komutunu baz alarak şekillenir.

Örnek; Ogrenci tablosundaki öğrenci isimlerini doğum tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralayalım;

Sorgumuz;

Çıktımız;

 

Görüldüğü üzere ASC komutu kullanmadığımız halde sıralama ASC komutuna göre yapıldı.

Şimdi bir de DESC komutuna göre id numarasına göre sıralama yapalım;

Çıktımız ise aşağıdaki gibi olacak;

Görüldüğü üzere DESC komutu ile “id” değerine göre büyükten küçüğe doğru sıralama yaptık. Ancak listemiz çok uzun geldi. Yapacak bişey yok demeyeceğim, yapacak bişey var.

Bunun gibi uzun listelerde sadece belirli sayıda sonuç çekmek için LIMIT komutunu kullanabilirsiniz.

LIMIT komutu sorguda sadece belirlediğiniz sayıda sonuç listelemek için kullanılır;

Şimdi yularıdaki sorgumuzda “limit” komutunu kullanarak 10 adet sonuç çektirelim.

Çıktımız;

Gördüğümüz gibi sorgu sanucunu LIMIT komutu ile 10 sonuç ile sınırladık.

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir