LIMIT

SQL Sıralam İşlemleri (ORDER BY Komutu)

SQL sorgularını listelerken sıralama işlemlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu sıralama tarihe, id değerine ve harflere göre yapılabilir. “ORDER BY” anahtar kelimesiyle iki farklı sıralama işlemi vardır. Bunlar; ASC (Küçükten Büyüğe, Eskiden Yeniye, A’dan Z’ye) sıralama DESC (Büyükten küçüğe, Yeniden Eskiye, Z’den A’ya) sırlama Sözdizimi; SELECT (Listelenecek Alan) FROM (Tablo Adı) ORDER BY (Sıralamanın Yapılacağı Alan) ASC/DESC […]