SQL Değiştirme (ALTER) Komutu

Alter komutu veritabanında bulunan herhangi bir tablonun ya da alanın adını, alanların özniteliklerini değiştirmek ve varolan bir tabloya yeni alanlar eklemek için kullanılır.

 

Tabloyu Yeniden Adlandırma :

Daha önce oluşturulmuşbir tabloyu yeniden adlandırmak için “ALTER TABLE” komut dizisi ile birlikte “RENAME” komutu kullanılır.

Örnek olarak “ogrenci” tablomuzun ismini “ogrenciler” olarak değiştirelim;

 

Tabloya Yeni Alan Ekleme :

Daha önce oluşturduğumuz bir tabloya yeni bir alan eklemek için “ALTER TABLE” komut dizesi ile birlikte “ADD” komutu kullanılır. Yeni eklenecek alan adı yazıldıktan sonra hemen devamına alanın öznitelikleri yazılır.

Örnek olarak “ogrenciler” tablomuza öğrencilerin sınıf numarasını tutmak için “sinif” adında intiger tipinde bir alan ekleyelim;

 

Tablodaki Alanların Özniteliklerini Değiştirme :

Bir tabloda daha önce oluşturulmuş alanların özniteliklerini değiştirmek için “ALTER TABLE” komut dizesi ile birlikte “MODIFY” komutu kullanılır.

Örnek olarak “ogrenciler” tablomuzdaki integer tipindeki “sinif” alanını string (metin) türüne dönüştürelim ve karakter uzunluğunu 3 yapalım;

 

Tablodaki Alanı Silme :

Daha önce oluşturulmuş tablodaki bir alanı silmek için “ALTER TABLE” komut dizesi ile birlikte “DROP COLUMN” komutu kullanılır.

Örnek olarak “ogrenciler” adındaki tablomuzdan “fakulte” adlı alanı silelim;

 

Yorum Yap