SQL Veri Sorgulama İşlemi ve SELECT Komutu

Veritabanları ile çalışırken, veritabanından belirli kriterlere göre veri çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda, bundan sonra en çok karşılaşacağınız ve kullanacağınız veritabanı komutu SELECT komutunu inceleyeceğiz.

SELECT komutunun Türkçe karşılığı “seç” demektir. Bu komut ile dilediğimiz tablodaki dilediğimiz satırlar içerisindeki verilerin tamamını ya da belli bir kısmını alabiliriz. FROM komutu ile birlikte kullanılır. Kullanım şekli (SELECT) (sütun adları ya da tüm alanlar için yıldız (*) işareti) (FROM) (tablo_adi) şeklindedir.

Örnek kullanım;

Yukarıdaki sorgumuzun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır;

Yukarıdaki sorgu ile “ogrenci” tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.

Eğer biz sadece öğrenci adı ve soyadı bilgisini çekecek olsaydık, sorgumuz şu şekilde olacaktı;

Yukarıdaki sorgumuzun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır;

Eğer birden fazla alan (sütun) çekmek istiyorsak, adiSoyadi ve sehir sütunlarını çekelim;

Sonuç;

Görüldüğü gibi SELECT deyiminin en basit hali yukarıdaki gibidir.

Söz dizimi aslında çok basit (SELECT) => (SeçilecekAlan) + (FROM) => (Tablo Adı) şeklinde.

Yorum Yap