Arduino Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatörler iki veya daha fazla değişkeni yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. 6 adet Aritmetik operatör vardır. Bunlar;

  1. =” (Atama Operatörü)
  2. +” (Toplama Operatörü)
  3. ” (Çıkarma Operatörü)
  4. *” (Çarpma Operatörü)
  5. /” (Bölme Operatörü)
  6. %(Kalan Operatörü)

Bunları teker teker incelemek gerekirse;

1- Atama Operatörü:

Atama operatörü (=) bir değişkene bir değeri ya da başka bir değişkeni atamaya yarar.

Örnek;

 

2- Toplama Operatörü:

Toplama operatörü (+) bir değişkeni ya da bir sayıyı, başka bir değişken ya da bir sayı ile toplamak için kullanılır.

Örnek;

 

3- Çıkarma Operatörü:

Çıkarma operatörü () bir değişkeni ya da bir sayıyı başka bir değişken yada sayıdan çıkarmak için kullanılır.

Örnek;

 

4- Çarpma Operatörü:

Çarpma operatörü (*) bir değişkeni ya da sayıyı başka bir değişken ya da sayı ile çarpmak için kullanılır.

Örnek;

 

5- Bölme Operatörü:

Bölme operatörü (/) bir değişkeni ya da sayıyı, başka bir değişkene ya da sayıya bölmek için kullanılır.

Örnek;

 

6- Mod (Kalan) Operatörü:

Kalan operatörü (%) bir değişkenin ya da sayının, başka bir değişkene yada sayıya tam sayı şeklinde bölünmesinden sonra kalanını almak için kullanılır.

Örnek;

 

Yorum Yap