Arduino Aritmetik Operatörler

Arduino Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatörler Aritmetik Operatörler iki veya daha fazla değişkeni yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. 6 adet Aritmetik operatör vardır. Bunlar; “=” (Atama Operatörü) “+” (Toplama Operatörü) “–” (Çıkarma Operatörü) “*” (Çarpma Operatörü) “/” (Bölme Operatörü) “%” (Kalan Operatörü) Bunları teker teker incelemek gerekirse; 1- Atama Operatörü: Atama operatörü (=) bir değişkene bir […]