Arduino Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırıp dönen sonuca göre işlem yapmak için kullanılırlar. Bu operatörleri kontrol yapıları ve döngülerde sık sık kullanacağız. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar;

  1. ==” (Eşittir)
  2. !=” (Eşit değildir)
  3. <” (Küçüktür)
  4. >” (Büyüktür)
  5. <=” (Küçük ya da eşittir)
  6. >=” (Büyük ya da eşittir)

 

1 – Eşittir “==” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değer ile eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

2 – Eşit Değildir “!=” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değer ile eşit olmaması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

3 – Küçüktür “<” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden küçük olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

4 – Büyüktür “>” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden büyük olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

5 – Küçük ya da Eşittir “<=” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden küçük ya da sağındaki değere eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

6 – Büyük ya da Eşittir “>=” :

Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden büyük ya da sağındaki değere eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.

 

 

Yorum Yap