Arduino karşılaştırma operatörleri

Arduino Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırıp dönen sonuca göre işlem yapmak için kullanılırlar. Bu operatörleri kontrol yapıları ve döngülerde sık sık kullanacağız. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; “==” (Eşittir) “!=” (Eşit değildir) “<” (Küçüktür) “>” (Büyüktür) “<=” (Küçük ya da eşittir) “>=” (Büyük ya da eşittir)   1 – Eşittir “==” : Operatörün solundaki değerin […]