Dijital Elektronik Nedir

Dijital elektronik bir ya da birden fazla girdiye, Doğru (1) ya da Yanlış (0) olmak üzere yalnızca iki farklı çıkış verebilen elektronik teknolojisidir. Dijital elektroniğin temelini iki tabanlı sayı sistemleri oluşturur. Analog elektrikteki binlerce değere karşın dijital elektronikte yalnızca 2 değer vardır. Bunlar bir değeri yani enerji var ve sıfır değeri, yani enerji yok demektir. Günümüz dijital teknolojisinin (Bilgisayar, Hesap Makinaları, Akıllı Telefonlar, Dijital Saatler, Programlanabilir Cihazlar vb…) temelini bu iki tabanlı sayı sistemi oluşturur. Programlamada buna makina dili denir. Aşağıda analog ve dijital sinyaller arasındaki fark grafik Gerilim (V) – Zaman (T) olarak gösterilmiştir.

Yukarıdaki resimde’de görüldüğü gibi analog sinyal “n” kadar değer alabilir, ancak dijital sinyal 2 değer alabilir.

Yani dijital sinyalde ya enerji vardır (1), ya da enerji yoktur (0).

Böylelikle dijital elektroniğe kısaca bir giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde djital elektroniğin temelini oluşturan sayı sistemlerini inceleyeceğiz.

Yorum Yap