Lojik (Mantıksal) Operatörler

Mantıksal operatörlere geçmeden önce şu iki kavramı tekrar hatırlatalım. İki tabanlı sistemler bildiğimiz gibi 1 ve 0 rakamlarından oluşuyordu.

1 demek, mantıkta DOĞRU, elektronikte ENERJİ VAR

0 ise mantıkta YANLIŞ, elektronikte ENERJİ YOK demektir.

Bunu aklımızın bir köşesine unutmamak üzere not aldıktan sonra gelelim mantıksal operatörlere. Üç adet mantıksal operatör vardır. Bunlar AND (VE), OR (VEYA), NOT (DEĞİL) operatörüdür.

AND (VE) Operatörü:

AND operatörü tüm girdiler DOĞRU (1) ise çıkış DOĞRU (1) verir, diğer durumlarda çıkış YANLIŞ (0)’dır. Şimdi bu operatörü iki girdili bir tabloda inceleyelim.

A ve B adında iki girişimiz, Y adında bir çıkışımız olsun.

Bu durumu aklımızda tutmanın iki yolu var. Birincisi A sütunundaki sayı ile B sütunundaki sayıya çarpma işlemi uygulamak ve sonucu Y sütununa yazmaktır.

Birinci satırda 0x0=0

İkinci satırda 0x1=0

Üçüncü satırda 1×0=0

Dördüncü satırda 1×1=1 ‘dir.

Bir diğer yolu ise mantıksal düşünceden geçer. Örneğin bir işi A “ve” B kişisi yapar dediğimizde anlaşılır ki bu işi A ve B kişisinin ikisi birlikte olduğunda yapabilir. Yalnız A ya da yalnız B kişisi bu işi yapamaz.

OR (VEYA) Operatörü:

OR operatörü girdilerden herhangi biri DOĞRU (1) ise çıkış DOĞRU (1) verir, diğer Durumlarda çıkış YANLIŞ (0)’dır.

Şimdi bu operatörü iki girdili bir tabloda inceleyelim.

A ve B adında iki girişimiz, Y adında bir çıkışımız olsun.

Bu durumu aklımızda tutmanın iki yolu var. Birincisi A sütunundaki sayı ile B sütunundaki sayıya toplama işlemi uygulamak ve sonucu Y sütununa yazmaktır.

Birinci satırda 0+0=0

İkinci satırda 0+1=1

Üçüncü satırda 1+0=1

Dördüncü satırda 1+1=1 ‘dir.

Bir diğer yolu ise mantıksal düşünceden geçer. Örneğin bir işi A “veya” B kişisi yapar dediğimizde anlaşılır ki bu işi A veya B kişisinin herhangi biri yapabilir. Her ikisi olunca da işi yapabilir ancak ikisi birden olmadığında iş yapılmaz.

NOT (DEĞİL) Operatörü:

Girişe verilen bilgiyi tersleyerek çıkışa aktarır.

Bu örneğimizi tek girdili tabloda inceleyeceğiz.

Örneğin A adında bir girdimiz ve Y adında bir çıktımız olsun:

Yukarıdaki tabloda 0 girdisi verdiğimizde çıkışımız 1 oldu, 1 girdisi verdiğimizde ise çıkışımız 0 oldu.

Bu kategoride bir sonraki dersimiz dijital elektroniğin temelini oluşturan Lojik (Mantık) Devreleri olacaktır.

Yorum Yap