PIC Mikrodenetleyicileri

Merhaba arkadaşlar bu kategorinin ilk dersinde mikrodenetleyicilere ve Pic mikrodenetleyicilere kısa bir giriş yapacağız.

Bilindiği üzere mikrodenetleyiciler girişinden aldığı bilgileri üzerine yazılan programa göre işleyip çıkış sinyalleri üreten elemanlardır. İçeriğinde Ram Rom ve Eeprom bellek, flash hafıza, giriş çıkış portları ve bir adet de Mikroişlemci barındıran, tek bir paket haline getirilmiş elektronik devre elemanlarıdır.

Biz bu kategorideki derslerimizde PIC mikrodenetleyicisini CCS C programlama dili ile programlamayı ele alacağız.

Önce dilerseniz örnek bir PIC mikrodenetleyicisini inceleyelim;

Pic 16F877A denetleyicisinin fiziksel yapısı ve pin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Şimdi dilerseniz mikrodenetleyicimizin pin bilgilerini inceleyelim;

1- Artı ve Eksi Besleme Piinleri; 11 ve 32 numaralı pinler artı, 12 ve 31 numaralı pinler ise eksi besleme pinleridir. Bu pinler 5V ile beslenir. Mikrodenetleyiciye göre besleme pinleri 3,3V ila 5,5V arasında değişebilir.

2 – MCLR pini; Mikrodeneyleyicimizin 1 numaralı pinidir. Bu pinimiz mikrodenetleyiciyi resetlemek için kullanılmaktadır. 47k direnç ile Pull-up bağlantıyla resetleme butonu bağlanabilir.

3- OSC1 ve OSC2 Pinleri; Bu pinler mikrodenetleyicimizin osilatör uçlarıdır. Bilindiği üzere mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler işlem yapabilmek için saat darbesi de denilen kare dalgaya ihtiyaç duyarlar. İşte mikrodenetleyicimiz bu sinyali bu pinler üzerinden sağlar. Mikrodenetleyicimizin osilatör bağlantısı aşağıdaki gibidir;

Giriş – Çıkış Portları:

Mikrodenetleyicilere bilgi girişini ve mikrodenetleyicilerden bilgi çıkışını sağlayan pinlerdir. 16F877A denetleyicisinde 5 adet Giriş-Çıkış portu bulunur. Bu portlar A, B, C, D ve E portlarıdır. RA, RB, RC, RD ve RE diye isimlendirilir. Bu portların hepsi dijital giriş-çıkışı desteklediği gibi bazıları analog girişi, bazıları seri haberleşmeyi bazıları da kesmeleri destekler.

A portu 16F877 denetleyicisinin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı pinleridir.  Bu pinlerden 6 numaralı pin hariç diğerleri analog dijital dönüştürmeyi destekler. Dönüştürücü isimleri sırasıyla AN0, AN1, AN2, AN3 ve 7 numaralı pindeki AN4’tür.

B portu ise daha çok buton uygulamalarında kullanılan porttur. 16F877A denetleyicisinin 33 ila 40 pinleri arasında bulunur. Çünkü bu portta dahili pull-up bağlı dirençler vardır. Ayrıca bu portların 0, 4, 5, 6 ve 7 nolu çıkışları kesme işlemini destekler.

C portunda ise dijital giriş çıkışların yanı sıra uart seri haberleşme ve I2C haberleşmesini destekleyen pinler vardır.

D portu yine ayrık djital giriş-çıkış olarak kullanılabilse de paralel slave port olarak kullanılabilir.

E portu ise yine dijital giriş-çıkışın yanı sıra analog girişi destekleyen AN5, AN6, AN7  analog giriş pinleridir.

Şimdilik bu kadar fiziksel bilgi bize yeterli, artık dilerseniz programlamaya geçelim. Bir sonraki dersimizde PIC C geliştirme ortamını inceleyeceğiz.

Yorum Yap