CCS C Sözdizimi (Syntax)

Her programlama dilinin kendine has bazı kuralları vardır. Bu kurallar kimizaman programcının işini kolaylaştırır, kimi zaman derleme hatalarını önlemeye yarar. Şimdi dilerseniz bu kuralları teker teker inceleyelim.

1- Başlık Dosyaları: Başlık dosyaları cihaz ayarları, fonksiyonlar, denetleyici tanımları içerir. Örneğin projemize bir başlık dosyası dahil etmek istersek, inlude komutunu kullanırız.

Örnek olarak projemize denetleyici tanımlama dosyamızı dahil edelim;

2- Main Fonksiyonu: Her programda bir adet main() fonksiyonu bulunmaktadır. Yazacağımız kodlar bu fonksiyon içerisinde olacaktır. Bu fonksiyon programımızın ana açlışma fonksiyonudur;

3- Sonsuz döngü: Main fonksiyonu içerisinde yer alır. Sonsuz döngü kodlarımızın sürekli çalışmasını sağlamaktadır. Her döngü parantezinin başından sonuna kadar kodlar işlenir ve döngü kapama parantezinden sonra başa dönülür kodlar tekrar işlenir. Bu işlem denetleyicinin enerjisi kesilinceye kadar devam eder.

Sonsuz döngümüz aşağıdaki gibidir;

4- Yorum Satırı: Her satırın sonuna eklenir. Daha sonra programı incelediğimizde o satırda ne yaptığımızı bilmemiz için açıklama ekleriz. Yorum satırı çift slash (//) işareti ile başlar enter tuşuna basana kadar devam eder. Yorum satırında yazılan açıklamalar projeye etki etmez.

Örnek yorum satırı;

Yukarıda görüldüğü üzere her satırın sonuna // işareti ile orada ne yaptığımızı açıklamak için yorum satırları ekledik. Bu açıklama satırlarının programımıza hiçbir etkisi yoktur.

5- Çok Satırlı Yorumlar: Eğer ekleyeceğimiz açıklamalar çok uzun ise yorumları birden fazla satıra dağıtmak için // yerine /* işaretleri kullanılır. /* işaretleri ile yorumlama başlar birkaç satır sonra */ işaretleri ile yorumlama sona erer.

Örnek;

Yukarıda görüldüğü üzere birden çok satıra yorum ekledik.

6- Noktalı Virgül (;) : Orta seviye programlama dillerinin hepsinde satırların çoğu noktalı virgül ile sonlanır. Eğer satırı sonlandırmayı unutursak derleyicimiz hata verecektir. Fonksiyon, döngü ve koşul yapıları tanımlama hariç hemen her yerde noktalı virgül kullanılır.

Örnek:

 

 

 

Yorum Yap