CCS C Aritmetiksel ve Mantıksal Operatörler

CCS C dilinde operatörler konusunun bir bölümü olan Karşılaştırma Operatörlerini, Kontrol Yapıları dersinde incelemiştik. Bu dersimizde ise Aritmetiksel ve Mantıksal operatörleri ele alacağız.

1- Aritmetiksel Operatörler:

Aritmetiksel operatörler matematiğin temeli olan dört işlemi yapmak için kullanılan operatörlerdir.

Bu operatörler;

  1. Toplama Operatörü (+)
  2. Çıkarma Operatörü (-)
  3. Çarpma Operatörü (*)
  4. Bölme Operatörü (/)
  5. Kalan Operatörü (%) ‘dür.

Şimdi bu operatörleri bir bir inceleyelim.

1.1- Toplama Operatörü (+) :

Bu operatörümüz, operatörün sağında ve solundaki değerleri matematiksel toplama işlemine tabi tutar. Operatör işereti “+” karakteri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = degisken1 + degisken2

1.2- Çıkarma Operatörü (-) :

Bu operatörümüz, operatörün sağındaki değeri ve solundaki değerden matematiksel olarak çıkarma işlemine tabi tutar. Operatör işereti “-” karakteri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = degisken1 – degisken2

1.3- Çarpma Operatörü (*) :

Bu operatörümüz, operatörün sağındaki değerle ve solundaki değeri matematiksel olarak çarpma işlemine tabi tutar. Operatör işereti “*” karakteri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = degisken1 * degisken2

1.4- Bölme Operatörü (/) :

Bu operatörümüz, operatörün solundaki değeri ve sağındaki değere matematiksel olarak bölme işlemine tabi tutar. Operatör işereti “/” karakteri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = degisken1 / degisken2

1.5- Kalan (Modlüs) Operatörü (%) :

Bu operatörümüz, operatörün solundaki değerin ve sağındaki değere matematiksel olarak bölümünden, kalanını döndürür. Operatör işereti “%” karakteri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = degisken1 % degisken2

2- Mantıksal Operatörler:

Mantıksal operatörler, operatörün solundaki ve sağındaki değerleri mantıksal (AND, OR, NOT) işleme tabii tutar.

Bahsettiğimiz üzere 3 adet mantıksal operatör mevcuttur;

  1. VE (AND) operatörü
  2. VEYA (OR) operatörü
  3. DEĞİL (NOT) operatörü

2.1- Mantıksal VE (AND) Operatörü:

VE operatörümüz operatörün solundaki ve sağındaki işlemi mantıksal VE (AND) işlemine tabii tutar. Eğer her iki taraftaki işlem de true (doğru) sonuç döndürüyorsa, mantıksal sınama doğru olarak değer döndürür. Diğer durumlarda false (yanlış) sonuç döndürür. Operatör “&&” karakterleri ile gösterilir.

Sözdizimi: sonuc = durum1 && durum2

Örnek:

Bahsettiğimiz üzere VE operatörünün true değer döndürmesi için operatörün her iki tarafındaki değerin de true olması gerekmektedir. Herhangi biri ya da her ikisi de false olursa, false (yanlış) değer döndürür.

2.2- Mantıksal VEYA (OR) Operatörü:

Mantıksal VEYA (OR) operatörümüz, operatörün solundaki veya sağındaki değerin herhangi biri true ise, ya da her ikisi de true ise, true (doğru) sonuç döndürür. Yalnızca operatörün her iki tarafındaki değer false (yanlış) ise false değer döndürür. Operatör “||” karakterleri ile gösterilir.

Örnek:

2.3- Mantıksal Değil (NOT) Operatörü:

Mantıksal değil operatörü, kendisinden sonra gelen değişkenin ya da değerin tam tersi sonuç döndürür. Eğer kendinden sonra gelen değer true ise false, false ise true sonuç döndürür. Bu operatör “!” karakeri ile kullanılır.

Sözdizimi: sonuc = !degisken;

Örnek:

 

Yorum Yap