CCS C Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken program içerisinde tanımlanan ya da kullanıcıdan alınan bilgileri hafızada tutma işine yarar. Tanımlanan her değişken için RAM bellekte değişkenin kapsama alanına göre belli boyutta yer açılır. Değişkene atanan değer orada saklanır. Eğer int türünde bir değişken tanımlarsak o değişkene atana değer ram bellekte 8 bit yani 1 byte değerinde yer tutar. Bu sebeple değişken tanımlarken içine atayacağımız değer kadar veri türü tanımlamalıyız. Değişken tanımlarken öncelikle içerisine yerleştirilecek veri türü yazılır, ardından o veriyi çağıracağımız yerde kullanacağımız değişken ismi yazlır. Son olarak atama operatörü olan “=” (eşittir) işareti kullanılır ve sonuna noktalı virgül koyularak satır tamamlanır.

Sözdizimi;

veriTürü değişkenAdi = atananDeğer;

C dilinde 6 adet veri türü vardır. Bunlar;

 1. short veya int1 veri türü
 2. char veya usigned int 8 veri türü
 3. int veya int8 veri türü
 4. long veya int16 veri türü
 5. long long veya int32 veri türü
 6. float veri türü

Şimdi dilerseniz bu veri türlerini teker teker inceleyelim;

1- short : 

Short veri türü hafızada 1 bitlik verileri tutmak için kullanılır. Bu veriler “1” ve “0” bileceği gibi aynı anlama gelen “true” ve “false” de olabilir.

Örnek;

Yukarıdaki herhangi bir değişkeni tanımladıktan sonra, değişken adını program içerisinde kullandığımız zaman orada değişkene atanan değer işlem görür.

2- char:

Karakter türü değerleri hafızada tutmak için kullanılır. Karakter derken 7 bitlik ASCII karakterleri ya da 0 ile 127 arası karakter numarasını hafızada tutar.

Aslında yukarıdaki tanımladığımız karakter ve karakter1 değişkenine aynı değeri atadık. Çünkü büyük A karakterinin karakter numarası 65’dir. Karakter numaraları hakkında daha fazla bilgi ve klavyeden girilen karakterin numarasını öğrenmek için Karakter Kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3- int :

İnt veri türü 8 bitlik tamsayı türü değişkenleri hafızada tutmak için kullanılır. 8 bitlik tam sayı değeri decimal -127 ile 127 arasındaki tamsayılardır. Eğer başına unsigned (işretsiz) komutu getirilirse hafızada tutabileceği tam sayı değeri decimal 0 ile 255 arasındadır.

Örnek kullanım:

Yukarıda sayi adında integer (tamsayı) türü değişken tanımladık ve içerisine 15 değerini atadık. Artık programımızda sayi yazdığımız her yerde 15 sayısı işlem görecektir.

4- long :

Long veri türü 16 bit değerinde tamsayıları hafızada tutmaya yarayan veri türüdür. 16 bitlik tamsayı değeri -32767 ile +32767 arası değerlerdir. Eğer değişken tanımlarken önüne unsigned (işaretsiz) komutu getirilirse 0 ile +65535 arasındaki tamsayıları hafızada tutabilme özelliğine sahiptir.

Örnek kullanım;

5- long long :

long long veri türü 32 bit değerindeki tamsayıları hafızada tutabilmek için kullanılır. 32 bit tamsayı değeri -2147483648 ile 2147483647 arasındaki sayılardır. Eğer önüne unsigned (işaretsiz) komutu getirilirse 0 ile 4294967295 sayısı arasında sayıları hafızada tutabilir.

Örnek kullanım:

6 – float : 

float veri türü 32 bit ondalıklı sayıları hafızada tutmak için kullanılan veri türüdür. Float veri türünde usigned komutu kullanılamaz.

Örnek kullanım:

 

Değişken Tanımlama Kuralları:

Değişkenleri tanımlarken bir takım kurallara uymamız gerekmektedir.

Şimdi bu kuralları teker teker açıklayalım;

 • Değişken isimleri sadece harf ve alt tire “_” ile başlayabilir.
 • Değişkenin ilk karakteri sayı ile başlayamaz ancak içerisinde ve sonunda sayı kullanılabilir
 • Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılamaz
 • Değişken içeriğinde alt tire “_” haricinde özel karakter kullanılamaz.
 • Değişken isimleri C dilinde bir komut olamaz.
 • Değişken isimleri büyük – küçük harf duyarlıdır.

Örnekler;

Her değişkenin etkin olduğu bir kapsama alanı vardır. Değişkenlere bu kapsam alanı dışından erişim sağlanamaz. Değişkenlere yalnızca tanımlandığı küme parantezi içerisinden erişilebilir.

Örnek;

 

 

Yorum Yap