CCS C Yeni Proje Oluşturma

CCS C IDE açtığımızda karşımıza boş bir ekran geliyor. File menüsünden New seçeneği üzerine geldiğimizde bir menü ekranımıza geliyor. Bu menü elemanlarını teker teker inceleyelim;

1 – Source: Bu seçeneği seçtiğimizde bize .c uzantılı kaynak kod dosyası oluşturuyor. Bu dosyamızda tüm ayarları yazacağımız kod ile yapmaktayız. Orta ve ileri seviye programcıysanız bu ayarları kendiniz yazabilirsiniz. Ancak giriş seviye programcıysanız bir sonraki seçenek olan Projetct Wizard seçeneğini seçmelisiniz.

2 – Project Wizard – Bu seçenekte seçtiğimiz denetleyicilerin ayarlarını basit bir arayüzle yapabilirsiniz. Yaptığınız her ayar için derleyici kodları otomatik olarak oluşturmaktadır.

3- Project 24 Bit Wizard – 24 bit denetleyicilerin ayarlarını basit bir arayüz üzerinden yapmak için kullanılır.

4- Crete Project – Varolan bir projeyi eklemek için kullanılır.

5- RTF File – Yeni dökümantasyon dosyası oluşturmak için kullanılır.

6-  Flow Chart – Akış şeması oluşturmak için kullanılan menüdür.

Şimdi dilerseniz Project Wizard ile yeni bir proje oluşturalım. File -> New -> Project Wizard öğesine tıklıyoruz ve karşımıza aşağıdaki ekran geliyor.

Bu ekranda Family yazan kısımdan kullanacağımız PIC ailesini seçiyoruz. Ardından hemen altta yer alan Device kısmından ise kullanacağımız denetleyiciyi seçiyoruz.

Bu kısmın altında ise Osilator seçeneğinden Crystal seçeneğini seçiyoruz. Bu bizim osilatör tipimizdir. Dahili ya da harici osilator kullanacaksak yine buradan seçim yapabiliriz. 16F877 denetleyicisi üzerinde dahili osilator olmadığından dolayı biz kristal osilator seçeneğini seçtik.

Crystal Clock Speed kısmında ise osilatör frekansını ayarlıyoruz. 20 MHz osilatör için bu alana 20.000.000 yazıyoruz. Çünkü yandaki birim Hz (Hertz) olarak işaretlenmiş. Eğer MHz (Mega Hertz) olarak işaretlenseydi, o alana 20 yazmamız yeterli olurdu.

Sol menüden denetleyicinin diğer ayarlarını yapabilirsiniz. Örnek olarak biz projemizde tüm analog girişleri kullanmak istersek, sol menüden Analog seçeneğini seçip kullanacağımız analog girişleri ayarlayabiliriz;

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere tüm analog girişleri aktif ettik. Bizim burada yaptığımız her ayar bazı kodların otomatik oluşmasını sağlıyor ve bu büyük kolaylık oluyor.

Yukarıdaki görselin üst kısmında CODE adında bir sekme var. Biz OPTIONS sekmesinde tüm analog girişleri seç dediğimizde CODE sekmesindeki kod otomatik olarak sayfamıza dahil edilecektir. Tüm analog girişleri seçtiğimizde oluşan kod aşağıdaki gibi oluyor;

Tüm ayarlarımızı yapıp alt kısımda bulunan Create Project butonuna tıkladığımızda yeni proje oluşturuluyor ve aşağıdaki görselde verdiğimiz kod yazzma ekranı karşımıza geliyor;

Derleyici bizim için temel kodları otomatik olarak oluşturdu.

En üstte #include <main.h> kodu ile başlık dosyamızı projemize dahil etti.

Ardından main() metodumuzu yazdı. Bu metod projemizin derlenmesi için kesinlikle olmalıdır. Ardından main küme parantezi içerisine, az önce ayarlarını yaptığımız Analog giriş ayarlarını ekledi.

Ardından While sonsuz döngüsü oluşturdu. Biz kodlarımızı bu sonsuz döngü içerisine yazacağız.

Peki #include <main.h> ile projeye dahil ettiğimiz dosyanın içerisinde ne var diye soracak olursanız;

Bu dosyamızın içerisinde;

Birinci satırda 18F877A denetleyicisinin tanımlama dosyası

İkinci satırda Analog girişlerin çözünürlük ayarı

Üçüncü satırda ise osilator tipi ve frekansı mevcut.

Bir sonraki dersimizde CCS C sözdizimini inceleyeceğiz.

 

Yorum Yap