Pic C Programlama

CCS C Kontrol Yapıları

Her programlama dilinde olduğu gibi pic c programlamada da karar yapıları ile programımızı isteğimize göre yönlendirebilirz. Karar yapıları bir şartın doğru olup olmadığını kontrol ederek doğru olduğu sürece bir takım işlemler, doğru olmadığı sürece ise başka işlemler yapmamıza yardımcı olur İki çeşit karar yapısı bulunur. Birincisi if-else yapısı, ikincisi ise switch-case yapısıdır. If-Else yapısı: İf […]

CCS C Led Yakma Uygulaması

Bu dersimizle ilk programımız olan led yakma uygulamamızı yazacağız. Bu dersimizin amacı sadece kodlama yapısını öğrenmektir. İlerki derslerimizde adım adım tüm komutlarımızın açıklamalarını yapacağız. Şimdi 40 numaralı pin olan RB6 pinine bağlı ledi yarım saniye arayla yakıp söndüren programımızı yazalım;

Kodlarımızı yazdığımıza göre şimdi derleme işlemine geçebiliriz. Şimdi CCS C IDE’mizin üst kısmında Compile […]

CCS C Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken program içerisinde tanımlanan ya da kullanıcıdan alınan bilgileri hafızada tutma işine yarar. Tanımlanan her değişken için RAM bellekte değişkenin kapsama alanına göre belli boyutta yer açılır. Değişkene atanan değer orada saklanır. Eğer int türünde bir değişken tanımlarsak o değişkene atana değer ram bellekte 8 bit yani 1 byte değerinde yer tutar. Bu sebeple değişken […]

PIC Mikrodenetleyicileri

Merhaba arkadaşlar bu kategorinin ilk dersinde mikrodenetleyicilere ve Pic mikrodenetleyicilere kısa bir giriş yapacağız. Bilindiği üzere mikrodenetleyiciler girişinden aldığı bilgileri üzerine yazılan programa göre işleyip çıkış sinyalleri üreten elemanlardır. İçeriğinde Ram Rom ve Eeprom bellek, flash hafıza, giriş çıkış portları ve bir adet de Mikroişlemci barındıran, tek bir paket haline getirilmiş elektronik devre elemanlarıdır. Biz […]