Arduino Yarum Satırı

Arduino Sözdizimi (Syntax)

Noktalı Virgül “ ; ” : Noktalı virgül orta seviye programlama dillerinde satırın bittiğini belirtmek için kullanılır. Programda en çok kullanılan ve unutulması nedeniyle en çok hataya sebep olan karakterdir. Döngü, kontrol yapıları ve fonksiyon tanımlamaları hariç hemen hemen her satırın sonunda kullanılırlar. Yorum Satırı ” // ” : Yorum satırı programlamada satırlara, o satırda […]