PHP Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları belli şartları kontrol ederek şartların sağlanması durumunda belli kod bloglarını çalıştıran ya da sağlanmaması durumunda ise başka kod bloglarını çalıştıran yapılardır. Kontrol yapıları genellikle karşılaştıma operatörleriyle birlikte kullanılırlar ve sonucun doğru mu yoksa yanlış mı döndüğüne bakarlar.

PHP dilinde iki adet kontrol yapısı vardır. Bunlar;

  • İf – Else deyimi
  • Switch – Case deyimi.

1- İf – Else Yapısı : İf-Else yapısı yani Türkçe tercümesi ile Eğer-Değilse yapısında if komutu ile yapı başlar if sorgusundan hemen sonra karşılaştırma ve mantıksal operatörler ile sınama yapılır ve sınamadan sonra değer TRUE yani doğru dönerse if sorfusundan sonra yazılan kod bloğu çalışır. ardından else komutu gelir. Eğer değer FALSE dönerse, else parantezi içerisinde yazılı kodlar çalışır.

Örnek Kod:

 

Yukarıdaki yapımızda sayi1 değişkenine atadığımız değer sayi2 değişkenine atadığımız değerden küçük olduğu için, ekrana “Sınama Doğru” yazılacaktır.

Birde “else if” komutumuz var. Bu komutla surguyu daha da genişletebiliriz.

 

Switch – Case Yapısı : switch – case yapısı switch alanında belirtilen değişken değerini her bir case yapısındaki koşul ile karşılaştırır. karşılaştırma sonucunda eşitlik sağlanan case alanındaki kod çalıştırılır ve karşılaştırma break komutuyla sona erer. Eğer case değerlerinde eşitlik sağlanmamışsa, default kapsamındaki kodlar çalıştırılır.

Örnek Kod:

 

Yorum Yap