PHP Döngüler

Döngüler belirlenen şartlar sağlandığında tekrar tekrar çalışan, belirtilen şart sağlanmadığında çalışmayı durduran kod bloglarıdır. PHP dilinde 4 adet döngü bulunmaktadır.

Bunlar;

  1. While döngüsü
  2. For döngüsü
  3. Do-While döngüsü
  4. Foreach döngüsüdür.

1- While Döngüsü :

While döngüsünde şart değişkeni döngü dışında tanımlanır, döngü şartı While parantezi içerisinde oluşturulur ve döngü parantezi içerisinde döngü boyunca çalışacak kodlar yazılır. Döngü değişkeni yine döngü parantezi içerisinde işleme tabii tutulur. Örneğin integer türünde bir $i değişkenimiz olsun ve değeri sıfır olsun. $i değişkenimiz 10’dan küçük olduğu sürece ekrana “Değişken 10’dan küçüktür!” yazdırsın ve $i değişkeni değerini bir artırsın.

Kodlarımız şu şekilde olacaktır;

Yukarıdaki kodun çıktısı olarak ekrana 10 adet “Değişken 10’dan küçüktür!” yazısı yazdırılır.

 

2- For Döngüsü :

For döngüsünde döngü değişkeni for parantezi içerisinde tanımlanır, yine döngü şartı aynı parantez içerisinde oluşturulup aynı parantez içerisinde döngü değişkeni işleme tabii tutulur. Döngü boyunca çalışacak kodlar ise döngü parantezi içerisine yazılır. Örnek for(donguDegiskeni; sart; artırma-azaltma) şeklinde yapılır.

While döngüsünde yaptığımız işlemi şimdi for döngüsü ile yapalım;

Yukarıdaki kodun çıktısı olarak ekrana 10 adet “Değişken 10’dan küçüktür!” yazısı yazdırılır.

Görüldüğü üzere for döngüsü while döngüsüne göre daha basit yapıdadır.

 

3- Do-While Döngüsü :

Do-While döngüsünde döngü değişkeni while döngüsündeki gibi döngü dışında tanımlanır. Döngü “do” komutu ile başlar ve döngü parantezi içerisine girilir, döngü parantezi içerisinde kodlar çalıştıktan ve döngü değişkeni işlemi yapıldıktan sonra while komutu ile şart kontrol edilir. eğer şart sağlanıyorsa döngü devam eder, hayır şart sağlanmıyorsa, döngü sona erer. While ve for döngüsünden farkı olarak şart döngü sonunda kontrol edildiği için, şartlar sağlanmasa dahi döngü kesinlikle bir defa çalışır.

Şimdi while ve for döngüsünde yaptığımız örneği do-while döngüsü ile tekrar edelim;

Yukarıdaki kodun çıktısı olarak ekrana 10 adet “Değişken 10’dan küçüktür!” yazısı yazdırılır.

 

4- Foreach Döngüsü :

Foreach döngüsü genelde bir dizinin elemanlarını listelemek için kullanılır. Foreach döngüsünde dizinin her elemanına ulaşılır ve elemanlar döngü değişkenine aktarılır. Dizinin maksimum eleman sayısına ulaşıldığında ise döngü sona erer.

Örnek olarak bir önceki dersimizdeki $meyveler dizisini ele alalım. $meyveler dizisinin tüm elemanlarına erişmek için kullanacağımız foreach döngüsü aşağıdaki gibi olacaktır;

 

Peki dizimiz çok boyutlu dizi ise, o halde kodlarımızı aşağıdaki örneğe göre yazıyoruz;

 

Break ve Contiune Komutu :

Break komutu döngü içerisinde kullanıldığı noktada döngüyü sonlandırma işlemi yapar.

Örnek olarak for döngümüz ile 0 ile 10 arası sayıları listeleyelim ancak $i değişkenimiz 5 olduğunda döngüyü sonlandıralım;

 

Yukarıdaki kodumuzda ekrana 1,2,3,4 yazılır ve döngü şartı sağlandığı halde döngü sonlanır.

Continue komutu ise döngü içerisinde kullanıldığı noktada geçerli döngü sona ermeden döngüyü atlayıp başa döner.

Örnek olarak for döngümüz ile 0 ile 10 arası sayıları listeleyelim ancak $i değişkenimiz 5 olduğunda döngüyü continue deyimi ile başa döndürelim.

Yukarıdaki kodumuzda ekrana 1,2,3,4,6,7,8,9,10 yazılır. Görüldüğü üzere ekrana 5 değeri yazılmadan 6’ya geçti.

Yorum Yap