PHP GET Metodu

Get metodu sayfalar arasında değişken / değer aktarmak için genelde form elemanları ile birlikte kullanılır. GET metodu süper global bir değişken olup gönderildiği sayfanın tüm alanlarından erişilebilir. GET Metodu ile bir değer, bir sayfadan başka bir sayfaya adres çubuğu ile taşınır. Adres çubuğundan değişken değerine müdahale edilebilir, kullanıcı tarafından görüntülenebilir. Bu sebeple gizli veriler get methodu ile aktarılmazlar.  $_GET[]  şeklinde kullanılır. PHP komutlarının HTML etiketleri içerisinde kullanılabildiğinden bahsetmiştik. Şimdi GET metodu ile veri aktarma işlemine bakalım.

Örnek olarak bir form sayfası hazırlayalım;

<form method="GET" action="">  etiketiyle form elementimizi oluşturuyoruz, form elementimizin method kısmına GET yazarak veri gönderimini GET metoduyla yapacağımızı söylüyoruz. Ardından action kısmını veriyi aynı sayfaya göndereceğimiz için boş bırakıyoruz. Eğer veriyi başka sayfaya yollayacak olsaydık action kısmında tırnaklar içine veriyi göndereceğimiz sayfayı yazacaktık.

<input type="text" name="girdi"/>  etiketiyle bir input oluşturup type değerini text (yazı) yapıyoruz. Bu etiketin name kısmı bizim için önemli. name kısmında gönderdiğimiş GET adını yazacağız. name kısmına “girdi” adını veriyoruz.

<input type="submit"/>  etiketiyle veriyi göndermek için butonumuzu oluşturuyoruz.

</form>  etiketiyle form elementi etiketimizi kapatıyoruz.

Şimdi php kodlarımızla girdi adındaki GET’imizi alalım ve değişkene aktaralım:  $degisken = $_GET["girdi"];

Kodlarımızın tamamı aşağıdaki gibi olacak;

 

Form görünümümüz aşağıdaki gibi olacak;

 

Biz forma “Gönderilen veri” yazıp Gönder butonuna bastığımızda sayfa çıktımız aşağıdaki gibi oluyor;

Yukarıdaki görselde görüldüğü üzere adres çubuğunda soru işaretinden sonra gönderdiğimiz GET adıyla birlikte gönderdiğimiz veri olan “Gönderilen+veri” yazıyor. Ve formun altında sarı işaretli bölgede gönderdiğimiz veri yazıyor.

Şimdi GET metodu ile harici bir sayfaya veri gönderelim. Önce index.php sayfamızda yukarıdaki örnekteki gibi formumuzu oluşturuyoruz. Tek farkımız formun action bölümündeki tırnaklar arasına formu göndereceğimiz dosya.php sayfasının adını ve uzantısını yazıyoruz.

 

ardından dosya.php sayfamızda GET’i alıp ekrana yazdıracağımız kodlarımızı yazıyoruz;

 

Çıktımız ise aşağıdaki görseldeki gibi oluyor;

Gördüğünüz üzere adres çubuğunda dosya.php sayfası yazıyor, hemen devamında ise soru işareti ile gönderilen verilerimiz yer alıyor. Ekranda ise echo ile yazdırdığımız GET verisi yer alıyor. Buradaki soru işareti bu sayfaya GET metodu ile bir veri gönderildiğini belirtir. GET metodu ile gönderilen veriler adres çubuğunda göründüğü için, önemli verileri göndermek için bir sonraki PHP dersimizde ele alacağımız POST metodunu öneriyoruz.

Yorum Yap