PHP Dosya Dahil Etme İşlevi

Bir php sayfasına bir başka betik ya da herhangi bir dosya dahil etmek için kullanılan fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar yardımı ile bir php sayfasına başka bir php sayfası dahil edilebili ve dahil edilen php sayfasındaki değişken ve fonksiyonlar kullanılabilir.

Bu fonksiyonlar;

  1. include
  2. include_once
  3. require
  4. require_once fonksiyonlarıdır.

Şimdi bu fonksiyonları inceleyelim.

1- include Fonksiyonu:

İnclude fonksiyonu bir php sayfasına başka bir dosya dahil etmeye yarar. Fonksiyon string türü parametre olarak dosya yolunu, adını ve uzantısını alır. Geriye parametre döndürmez.

Eğer dosya bulunamaz ise, yalnızca dosyanın dahil edildiği satırda hata verir. Sayfanın geri kalanı çalışır.

Eğer dahil edilecek dosya aynı dizinde ise yalnızca dosya adını ve uzantısını girmek yeterlidir. Eğer dosya alt dizinlerden birinde ise, “klasörAdı/dosyaAdı.php” şeklinde parametre verilir. eğer dosya üst dizinlerden birinde ise her üst dizin için “../” karakterleri girilir. Varsayalım ki dosya iki üst dizinde ve “phpDosyalari” klasörünün içinde ise, vereceğimiz parametre şöyle olacak: “../../phpDosyalari/dosyaAdi.php”

Sözdizimi: include “dosyaAdi.uzanti”;

2- include_once Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz, include fonksiyonundan farklı olarak, aynı sayfaya aynı dosya daha önce dahil edilmiş ise, fonksiyon çalışmayacaktır. Dosya yolunu, adını ve uzantısını string türünden parametre alır.

Sözdizimi: include_once ‘dosyaAdi.uzanti’ ;

 

3- require Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz, include fonksiyonumuzdan farklı olarak, eğer dahil edilen dosyada bir hata meydana gelirse, yada dosya bulunamazsa ölümcül hata (Fatal Error) verip  hem dahil edilen sayfanın, hem de dahil eden sayfanın tamamının yüklenmesine engel olacaktır.

Sözdizimi: require ‘dosyaAdi.uzanti’;

4- require_once Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz, require fonksiyonundan farklı olarak, aynı sayfaya aynı dosya daha önce dahil edilmiş ise, fonksiyon çalışmayacaktır. Dosya yolunu, adını ve uzantısını string türünden parametre alır.

Sözdizimi: require_once ‘dosyaAdi.uzanti’;

Yorum Yap