PHP String (Dizgi) Fonksiyonları

PHP dilinde, değişken dizgeleri ve stringler üzerinde işlem yapmak için kullanılan bir takım fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar ile bir metni ya da dizgeyi belli düzene göre parçalamak, metin ya da dizge içerisinde değer aramak, uzunluğunu bulmak gibi işlemler yapabiliriz.

PHP dilinde kullanılan dizge fonksiyonları aşağıdaki gibidir;

 1. strlen()
 2. str_word_count()
 3. strrev()
 4. strpos()
 5. str_replace()
 6. explode()
 7. implode()
 8. substr()
 9. trim(), ltrim(), rtrim()
 10. strtoupper(), strtolower()
 11. ucfirst(), ucwords()
 12. str_split()

Şimdi bu fonksiyonları örneklerle ele alalım.

1- strlen() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz parametre olarak aldığı herhangi bir türdeki dizgenin karakter uzunluğunu döndürür. Geriye integer türü değer döndürür.

Eğer parametre olarak bir sayı göderilirse, sayının kaç basamaklı olduğunu döndürür. Eğer string değer gönderilirse, boşluklar dahil kaç karakterden oluştuğunu döndürür.

Örnek:

2- str_word_count() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz ise bir metnin kaç kelimeden oluştuğunu döndürür. String tütü parametre alır ve geriye integer türü değer döndürür.

Örnek:

3- strrev() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz ise parametre olarak dizgeyi tersine çevirerek yine string türü değer olarak geriye döndürür.

4- strpos() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz ile bir metin içerisinde arama yapabiliriz. Arama sonucu olarak bulunan verinin ilk karakterinin metnin kaçıncı karakter sayısında olduğunu integer olarak geri döndürür.

Örnek:

5- str_replace() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz ise 3 adet parametre alır. Bunlardan birincisi metin içerisinde değiştirilecek veri, ikincisi değiştirilecek verinin yerine yazılacak yeni veri, üçüncüsü ise üzerinde düzeltme yapılacak metindir.

Sözdizimi: str_replace(“değiştirilecek değer”, “yeni değer”,”düzenlenecek metin”);

Örnek:

6- explode() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz girilen bir metni belirli bir ayraca göre parçalayarak bir diziye aktarır. İki adet parametre alır, birinci parametre ayırma karakteri, ikinci parametre ise düzenlenecek metindir.

Sözdizimi: explode(“ayırma karakteri”, “düzenlenecek metin”);

Örnek:

7- implode() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz explode fonksiyonu aksine, bir diziye ait tüm elemanları belirlenen ayraç ile birleştirerek tek bir string türü değişken haline getirir. Fonksiyonun alabileceği ilk parametre string türünden ayraç ve ikinci parametre ise n elemanlı bir dizidir.

Sözdizimi: implode(ayraç, dizi);

8- substr() Fonksiyonu

Bu fonksiyonumuz ise bir metnin belitilen karakter sayısından itibaren, belirlenen sayıda karakter almak için kullanılır. Fonksiyonumuz 3 adet partametre alır. Birinci parametre string türünden üzerinde işlem yapılacak metin, ikinci parametre integer türünden alınacak ilk karakterin karakter numarası, üçüncü parametre ise integer türünden alınacak ilk karakterden itibaren alınacak karakter sayısıdır.  Negatif sayılar ters yönde karakterleri alabilirler.

Örnek:

9- trim(), ltrim(), rtrim() Fonksiyonları:

Bu fonksiyonlarımız metin çevresinde bulunan gereksiz boşlukları kaldırmak için kullanılırlar. Örneğin kullanıcı adı, email ya da url adresleri girilirken yanlışlıkla başta ya da sonda boşluk karakterleri kullanılmış olabilir. Biz bu boşluk karakterlerini görmezden gelmek istediğimizde metni trim fonksiyonlarına parametre olarak gönderebiliriz.

trim() fonksiyonu metnin her iki tarafındaki boşlukları kaldırırken, ltrim() fonksiyonu metnin solundaki, rtrim() fonksiyonu ise metnin sağındaki boşlukları kaldırmak için kullanılır. Kaldırılmayan bu boşluklar her ne kadar ekrana basılırken görünmez olsa da, değişkene atadığımız değerde mevcuttur.

Örnek:

10- strtoupper(), strtolower() Fonksiyonları:

Bu fonksiyonlardan strtoupper() fonksiyonu parametre olarak girilen metnin tüm karakterlerini büyük harfe çevirirken, strtolower() fonksiyonu girilen metnin tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.

Örnek:

11- ucfirst(), ucwords() Fonksiyonları:

Bu fonksiyonlarımızdan ucfirst() fonksiyonumuz metnin sadece ilk karakterini büyük harfe dönüştürürken, ucwords() fonksiyonumuz ise her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.

Örnek:

12- str_split() Fonksiyonu:

Bu fonksiyonumuz parametre olarak aldığı bir metni karakterlere ayırarak ya da istenilen sayıda karakter gruplarına ayırarak bir diziye atar. Eğer sadece tek parametre alırsa, her karakterleri dizinin ayrı ayrı elemanlarına atar. Eğer ikinci parametre olarak bir sayı girilirse, metni o sayı kadar karakter gruplarına bölerek bir dizi oluşturur.

Diğer String Fonksiyonları:

 • addslashes() : Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir.
 • stripslashes() : Bir deizgeden ters bölüleri ayıklar.
 • lcfirst(): Bir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar.
 • bin2hex() : Bir karakter dizgesinin hexadecimal değerini gösterir.
 • hex2bin() : Bir karakterin hexadecimal değerini döndürür.
 • chr() : Bir ASCII karakter numarasının, karakter değerini döndürür.

PHP dilindeki tüm dizge fonksiyonları için php.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yap