PHP Aritmetik Operatörler

PHP programlama dilinde bir takım şartları, temel matematiksel ve mantıksal işlemleri kontrol etmek için operatörler bulunmaktadır. Bu operatörler sayesinde dört işlem, karşılaştırma ve mantıksal işlemleri kolayca yerine getiririz. Programlama hayatımızda sıkça kullanacağımız bu operatörler şunlardır;

  1. Aritmetik Operatörler
  2. Karşılaştırma Operatörleri
  3. Mantıksal Operatörler

Aritmetik Operatörler:  Aritmetik Operatörler iki değişken yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. 6 adet Aritmetik operatör vardır. Bunlar;

  1. “=” (Atama Operatörü)
  2. “+” (Toplama Operatörü)
  3. “-” (Çıkarma Operatörü)
  4. “*” (Çarpma Operatörü)
  5. “/” (Bölme Operatörü)
  6. “%” (Kalan Operatörü) Bunları teker teker incelemek gerekirse;

1- Atama Operatörü: Atama operatörü (=) bir değişkene bir değeri ya da başka bir değişkeni atamaya yarar.

Örnek;

 

2- Toplama Operatörü: Toplama operatörü (+) bir değişkeni ya da bir sayıyı, başka bir değişken ya da bir sayı ile toplamak için kullanılır.

Örnek;

 

3- Çıkarma Operatörü: Çıkarma operatörü (-) bir değişkeni ya da bir sayıyı başka bir değişken yada sayıdan çıkarmak için kullanılır.

Örnek;

 

4- Çarpma Operatörü: Çarpma operatörü (*) bir değişkeni ya da sayıyı başka bir değişken ya da sayı ile çarpmak için kullanılır.

Örnek;

 

5- Bölme Operatörü: Bölme operatörü (/) bir değişkeni ya da sayıyı, başka bir değişkene ya da sayıya bölmek için kullanılır.

Örnek;

 

6- Mod (Kalan) Operatörü: Kalan operatörü (%) bir değişkenin ya da sayının, başka bir değişkene yada sayıya tam sayı şeklinde bölünmesinden sonra kalanını almak için kullanılır.

 

 

Yorum Yap