PHP Karşılaştıma Operatörleri

İki değişkeni ya da değeri birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır. True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar;

  1. ==” (Eşittir Operatörü)
  2. !=” (Eşit Değildir Operatörü)
  3. <” (Küçüktür Operatörü)
  4. >” (Büyüktür Operatörü)
  5. <=” (Küçük ya da Eşittir Operatörü)
  6. >=” (Büyük ya da Eşittir Operatörü)

1- Eşittir (==) Operatörü : Eşittir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer eşit ise True (doğru) değer döndürür. Diğer durumlarda False (yanlış) değeri döndürür.

Örnek;

 

2- Eşit Değildir (!=) Operatörü : Eşit değildir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer birbirinden farklı ise true (doğru) sonuç döndürür.

Örnek;

 

3- Küçüktür (<) Operatörü : Küçüktür operatörü operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ise true (doğru) sonuç verir.

Örnek;

 

4- Büyüktür (>) Operatörü : Büyüktür operatörü, operatörün solundaki değer, sağındaki değerden büyük ise true (doğru) sonuç verir.

Örnek;

 

5- Küçük ya da Eşittir (<=) Operatörü : Küçük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.

 

6- Büyük ya da Eşittir (>=) Operatörü : Büyük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden büyük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.

 

 

Yorum Yap