PHP Karşılaştıma Operatörleri

İki değişkeni ya da değeri birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır. True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar;

  1. ==” (Eşittir Operatörü)
  2. !=” (Eşit Değildir Operatörü)
  3. <” (Küçüktür Operatörü)
  4. >” (Büyüktür Operatörü)
  5. <=” (Küçük ya da Eşittir Operatörü)
  6. >=” (Büyük ya da Eşittir Operatörü)

1- Eşittir (==) Operatörü : Eşittir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer eşit ise True (doğru) değer döndürür. Diğer durumlarda False (yanlış) değeri döndürür.

Örnek;

 

2- Eşit Değildir (!=) Operatörü : Eşit değildir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer birbirinden farklı ise true (doğru) sonuç döndürür.

Örnek;

 

3- Küçüktür (<) Operatörü : Küçüktür operatörü operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ise true (doğru) sonuç verir.

Örnek;

 

4- Büyüktür (>) Operatörü : Büyüktür operatörü, operatörün solundaki değer, sağındaki değerden büyük ise true (doğru) sonuç verir.

Örnek;

 

5- Küçük ya da Eşittir (<=) Operatörü : Küçük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.

 

6- Büyük ya da Eşittir (>=) Operatörü : Büyük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden büyük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir