PHP Karşılaştıma Operatörleri

PHP Karşılaştıma Operatörleri

İki değişkeni ya da değeri birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır. True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; “==” (Eşittir Operatörü) “!=” (Eşit Değildir Operatörü) “<” (Küçüktür Operatörü) “>” (Büyüktür Operatörü) “<=” (Küçük ya da Eşittir Operatörü) “>=” (Büyük ya da Eşittir Operatörü) 1- Eşittir (==) […]