PHP Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler kullanıcıdan alınan ya da program içerisinde işlenen değerleri hafızada (RAM Bellekte) tutmaya yarar. Örneğin bir web sitesine kayıt olurken kayıt formu doldururuz. Bu forma girdiğimiz bilgilerin her biri bir değişkene atanır. Ardından veritabanına kaydedilir. Tamsayı türü değer tutan değişken türü integer, doğru-yanlış ya da 1-0 olmak üzere yalnızca iki mantıksal değer tutan değişken türü boolean ve metin, yazı gibi değer tutan değişken türü ise string değişkendir. Bun değişken türlerinin boyutu (hafızada tutacağı değer miktarı) birbirinden farklıdır. Diğer orta seviye programlama dilleri aksine PHP dilinde değişken tanımlarken değişken türü ya da herhangi bir anahtar kelime kullanılmaz. Sadece tanımlanacak değişkenin adının başına $ (dolar) işareti konulur. Değişken türü ise değişkene atanan değer ile otomatik olarak belirlenir.

PHP dilinde 4 temel veri tipi vardır. Bunlar;

  • Boolean
  • Integer
  • Float (Double)
  • String

1- Boolean Veri Türü :

Boolean veri tipi TRUE ve FALSE olmak üzere iki adet değeri hafızasında tutabilmektedir.

Boolean türünden değişken tanımlama ve değer atama:

2- Integer Veri Türü:

İnteger veri tipi sayısal olarak tam sayı türünden verileri hafızasında tutabilmektedir.

İnteger türünden değişken tanımlama ve değer atama:

Görüldüğü gibi değişken türünü belirtmeden değişken adı yazdık.

3- Float Veri Türü :

Float veri tipi ondalıklı tip sayısal verileri hafızada tutmak için kullanılır.

Float türünden değişken tanımlama ve değer atama:

Float değişkenlerde dikkat edilecek husus ondalıklı kısmın nokta ile ayrılmasıdır.

4- String Veri Türü :

String veri tipi ise metin içerikli verileri hafızada tutar.

String türünde değişken tanımlama ve değer atama:

Yukarıdaki kodda da görüldüğü üzere string türünden değişkene değer atarken değer tek ya da çift tırnak içerisinde yazılır.

Bu iki string değişken arasında bir fark vardır. O fark ise çift tırnak arasında yazılan string değişkende tırnaklar içerisinde başka değişkenler kullanılabilir. Ancak tek tırnak içerisinde yazılan değişkenlerde tırnaklar içerisinde değişken kullanılmaz.

Örnek;

Değişken tanımlamada dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Değişken adı rakam ile başlayamaz ancak içerisinde rakam kullanılabilir.

  • Değişken tanımlarken alt tire haricinde özel karakter kullanılmaz. Değişkenler bir harf ya da alt tire ile başlar.

  • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır.

 

Yorum Yap