Veri Türleri

PHP Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler kullanıcıdan alınan ya da program içerisinde işlenen değerleri hafızada (RAM Bellekte) tutmaya yarar. Örneğin bir web sitesine kayıt olurken kayıt formu doldururuz. Bu forma girdiğimiz bilgilerin her biri bir değişkene atanır. Ardından veritabanına kaydedilir. Tamsayı türü değer tutan değişken türü integer, doğru-yanlış ya da 1-0 olmak üzere yalnızca iki mantıksal değer tutan değişken türü […]