Uygun Programlama Dilinin Seçilmesi

Her platformun kendine özgü dili olduğu gibi, bazı diller çoğu platformları destekleyebilir. Yüzlerce programlama dili vardır. Bu dillerin çoğu birbirinden etkilenerek oluşmuştur.

Düşük, orta ve yüksek seviye olmak üzere üç kısımda incelenir.

Düşük Seviye Diller:

 • Makina diline en yakın olan dillerdir.
 • Hafızada çok daha az yer kaplar.
 • Derleyiciye gerek duymaz, yazıldıkları işlemcilerde yorumlayıcı ile direk çalıştırılabilir. Bu sebeple işlemciye göre farklılık gösterebilir.
 • Daha çok donanım (mikroişlemci, mikrodenetleyici) programlamada kullanılır. Çalışma hızı yüksektir. Örnek olarak ASSEMBLY dilini gösterebiliriz.

Orta seviye diller:

 • Hem makina diline, hem insan diline yakın dillerdir.
 • Hafızada fazla yer kaplar. Derleyiciye ve yorumlayıcıya ihtiyaç duyar.
 • Çalışma hızı düşük seviye dillere oranla daha düşüktür.
 • Derleyici hata yakalama oranı yüksektir.
 • Çalışma ortamına ihtiyaç duyabilir.
 • Örnek olarak C, C++, Java, C# gösterilebilir.

Yüksek seviye diller:

 • İnsan diline en yakın, makina diline en uzak olan dillerdir.
 • Hafızada fazla yer kaplar.
 • Derleyiciye ve yorumlayıcıya ihtiyaç duyar.
 • Daha yavaş çalışır.
 • Program yazma işlemi kolaylaşır. Çünkü artık programcıyı, programın hangi işin nasıl yapması gerektiği değil, programın ne yapması gerektiği ilgilendirir.
 • Örnek olarak Python, Pascal, Basic, Fortran gösterilebilir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi dilin seviyesi yükseldikçe makina dilinden uzaklaşıp insan diline yakınlaşır. Buradaki seviye dilin iyi ya da kötü olarak derecelendirilmesi değil, insan ya da makina diline yakınlığıdır.

Uygun Programlama Dilinin Seçilmesi:

Uygun programlama dili seçerken, projemizin hangi platformda çalışacağı, hangi platformlarla bağlantı kuracağı gibi etüt yapılması gerekmektedir. Örneğin mikrodenetleyici programlamak için PHP dilini kullanamayız. C# Windows için iyi olabilir ancak Mac platformu için Objective-C daha mantıklıdır. Anlaşılacağı üzere yapacağımız uygulamanın çalışma ortamı kullanacağımız dili belirler.

İşte bazı platformlar ve en çok kullanılan programlama dilleri:

 • Windows – C, C++, C#, Java
 • Linux – C, C++, Java
 • Mac – C, C++, Objective C, Java
 • IOS – Swift, Objective C, JavaScript
 • Android – Java, JavaScript
 • Windows Phone – C#, JavaScript
 • Pic – CCS C, Micro C, Assembly
 • Linux Server – PHP, JavaScript, Java
 • Microsoft Server – PHP, ASP.Net, C#, JavaScript
 • Arduino – Arduino
 • Raspberry Pi – .Net ya da Linux hangi platform yüklü ise o platform dilleri ile programlanabilir.

Birde en çok sorulan sorulardan birkaç tanesi; Hangi dil ile başlamalıyım? Hangi dil en iyisi? Hangi dili öğrenmem gerek?

Kategorinin bir sonraki dersinde bu sorulara cevap arayacağız…

Yorum Yap