hangi platform hangi dil

Uygun Programlama Dilinin Seçilmesi

Her platformun kendine özgü dili olduğu gibi, bazı diller çoğu platformları destekleyebilir. Yüzlerce programlama dili vardır. Bu dillerin çoğu birbirinden etkilenerek oluşmuştur. Düşük, orta ve yüksek seviye olmak üzere üç kısımda incelenir. Düşük Seviye Diller: Makina diline en yakın olan dillerdir. Hafızada çok daha az yer kaplar. Derleyiciye gerek duymaz, yazıldıkları işlemcilerde yorumlayıcı ile direk […]