Javascript Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler kullanıcıdan alınan ya da program içerisinde işlenen bilgileri geçici olarak hafızada tutmak için kullanılır. Javascript dilinde değişkenler varible kelimesinin kısaltılması olan var anahtar kelimesi ile tanımlanır. var anahtar kelimesinden sonra değişken adı yazılır ve atama operatörü olan eşittir operatörü ile değişkene değer atanır. Javascript dilinde değişken türü belirtmeye gerek yoktur. Değişken türü, değişkene atanan değer ile otomatik olarak belirlenir.

Sözdizimi: var değşkenAdı = atanacakDeğer;

Javascript dilinde 3 temel değişken türü vardır.

Bunlar;

  • String veri türü
  • İnteger değişken türü
  • Boolean değişken türüdür.

 

1- String Değişken Türü : Strig değişken türü hafızada metin içerikli değerleri tutmak için kullanılır. Değişkene değer atarken, atanan değer çift tırnaklar arasına yazılır.

Örnek:

Yukarıdaki kodda var anahtar kelimesi ile bir değişken oluşturacağımızı belirttik ve değişkene “yazi” ismini verdik. Ardından değişkene “Bu bir string değişkendir” metnini atadık. Ardından noktalı virgül ile satırı sonlandırdık. Artık değişkeni çağırdığımız her yerde değişkene atadığımız metin işlenecektir. Değişkeni tanımladığımız anda içerisine değer atama zorunluluğumuz yoktur. Değişkeni tanımlayıp sayfa içerisinde herhangi bir yerde değer atayabiliriz.

Örnek:

 

2- Number Değişken Türü : Number değişken türü hafızada sayı türü verileri tutmak için kullanılır. Number türü değişkenlere değer atarken, değişkene atanacak değer direkt yazılır.

Örnek;

Yukarıdaki kodlarda görüldüğü üzere sayi adında bir değişken tanımladık ve 12 değerini atadık. Artık bu değişkeni çağırdığımız her yerde 12 sayısı işlenecek. Hemen altında ise baskaSayi adında bir değişken tanımladık ancak değer atamadık. Sonraki satırda ise bu değişkene değer atarken tekrar var anahtar kelimesini kullanmadık ve direkt değişken adını yazıp 150 değerini atadık. Dördüncü satırda ise digerSayi adında bir değişken tanımladık ve çift tırnak içinde 14 sayısını yazıp değişkene atadık. Ancak bu değişkende çift tırnak içinde sayıyı yazdığımız için değişke türü string türü oldu. Dolayısıyla bu değişkeni matematiksel işleme tabii tutamayız.

3- Boolean Değişken Türü : Bu değişken türü ikilik sistemde bir bitlik değer ya da true ve false adında iki değer alabilir.

Javascript dinamik bir dil olduğundan dolayı değişkenlere başlangıçtaki türünden farklı türdeki değer atanabilir. Yani başlangıçta string türü değer atanan bir değişkene daha sonra integer ya da boolean türü değer atanabilir ve değişken türü otomatik olarak atanan değer türüne dönüşür.

Yukarıdaki kodda görüldüğü üzere değişkenimizin ilk türü string, ikinci satırda aynı değişken integer türüne, üçüncü satırda ise aynı değişken boolean türüne dönüşmüştür.

Değişkenlere erişmek için değişken adı yazılır. Program içerisinde tanımlanan değişken adını yazdığımız her yerde o değişkene atanan değer yazılmış gibi olur.

Değişken Tanımlama Kuralları:

  • Bir değişken tanımladığımızda o değişkene yalnızca kendini kapsayan küme parantezi “{}” ve alt küme parantezleri içerisindeki bölgeden erişilebilir.
  • Değişken adı oluştururken javascript dilindeki yerleşik komutlar kullanılmaz.
  • Değişken adları kesinlikle harf veya alt tire (_) ile başlamalıdır.
  • Değişken adları sayı ile başlayamaz ancak içeriğinde ya da sonunda sayı olabilir.
  • Değişken adlarında alt tire “_” haricinde özel karakter kullanılamaz.

 

Yorum Yap