Javascript Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki değerin birbiri arasındaki eşitliğini karşılaştırmak için kullanılırlar. Sonuç olarak True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. Genellikle bir sonraki dersimizde ele alacağımız kontrol yapılarında ve döngülerde kullanılırlar.

6 Adet karşılaştırma operatörümüz vardır. Bunlar;

  1. Eşittir operatörü “==”
  2. Büyüktür operatörü “>”
  3. Küçüktür operatörü “<“
  4. Büyük ya da Eşittir operatörü “>=”
  5. Küçük ya da Eşittir operatörü “<=”
  6. Eşit Değildir opratörü “!=”

1- Eşittir Operatörü:

Eşittir operatörü operatörün solundaki değer ile sağındaki değer eşit olduğunda True (doğru) sonuç döndürür. Diğer durumlarda False (yanlış) sonuç döndürür.

Sembolü; “==”

Sözdizimi; sayi1 == sayi2

Örnek olarak iki değişken oluşturup değer atayalım ve bu değişkenlerin eşitliğini kontrol edelim;

Yukarıdaki kodda beşinci satırda sayi1 ve sayi2 değişkeninin eşitlik kontrolünü yaptık ve sonucu ekrana yazdırdık. Yedinci satırda ise sayi1 ve sayi3 değişkeninin eşitliğini kontrol ettirip sonucu ekrana yazdırdık.

Beşinci satırda sayi1, sayi2 değişkenine eşit olmadığı için ekrana FALSE (yanlış) yazdığını gördük.

Yedinci satırda sayi1, sayi3 değişkenine eşit olduğu için ekrana TRUE (doğru) yazdığını gördük.

2- Büyüktür Operatörü:

Operatörün solundaki değer sağındaki değerden büyük ise true sonuç verir. Diğer durumlarda false sonuç döndürür.

Sembolü; “>”

Sözdizimi; sayi1 > sayi2

Örnek;

3- Küçüktür Operatörü

Operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ise true sonuç verir. Diğer durumlarda false sonuç döndürür.

Sembolü; “<”

Sözdizimi; sayi1 < sayi2

Örnek;

4- Büyük ya da Eşittir Operatörü:

Operatörün solundaki değer, sağındaki değerden büyük ise ya da operatörün solundaki değer sağındaki değere eşit ise true sonuç döndürür, diğer durumlarda false sonuç döndürür.

Sembolü; >=

Sözdizimi; sayi1 >= sayi2

Örnek;

 

5- Küçük ya da Eşittir Operatörü:

Operatörün solundaki değer, sağındaki değerden küçük ise ya da operatörün solundaki değer sağındaki değere eşit ise true sonuç döndürür, diğer durumlarda false sonuç döndürür.

Sembolü; <=

Sözdizimi; sayi1 <= sayi2

Örnek;

6- Eşit Değildir Operatörü:

Operatörün her iki tarafındaki değer birbirinden farklıysa true sonuç döndürür. Eğer operatörün her iki tarafındaki değer eşit ise false sonuç döndürür.

Sembolü; “!=”

Sözdizimi; sayi1 != sayi2

Örnek;

 

Yorum Yap